Ν4178 Αυθαίρετα &
Δελτίο Ελέγχου
Δομικής Τρωτότητας ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.

Ιανουάριος 2014

Νέα εφαρμογή ΔΕΔΟΤΑ/Ν4178 & Νέα έκδοση Αμοιβές Μηχανικών v4.9.0

Αγαπητέ συνάδελφε,

Όπως θα έχετε ήδη ενημερωθεί, παράλληλα με την ψήφιση του νέου νόμου Ν4178 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης − Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις», τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, η οποία και ολοκληρώθηκε στις 30/10/2013, η νέα μορφή του Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας Αυθαιρέτων – ΔΕΔΟΤΑ.

Σύμφωνα με το N4178, άρθρο 11, §8, απαιτείται:

*Εκμεταλλευτείτε την εορταστική προσφορά έκπτωσης 20%
σε όλο τον τιμοκατάλογο του ΤΟΛ, που ισχύει μέχρι 10.1.2014!

α. Δελτίο δομικής τρωτότητας του φέροντος οργανισμού του κτιρίου, για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια με επικρατούσα χρήση κατοικίας, τουριστικά καταλύματα ή κτίρια, καθώς και για μεμονωμένες αυθαίρετες κατασκευές με τις παραπάνω χρήσεις.

β. Μελέτη στατικής επάρκειας για κάθε αυθαίρετη κατασκευή ή αλλαγή χρήσης που έχει εκτελεστεί ή εγκατασταθεί σε κτίρια κοινωφελούς χρήσης, όπως ενδεικτικά …

Διαδικασία
Ο μηχανικός θα πρέπει μετά από ταχύ οπτικό πρωτοβάθμιο έλεγχο να συμπληρώσει κατά περίπτωση έως και 40 πεδία δεδομένων στο ΔΕΔΟΤΑ, προκειμένου να βαθμολογήσει και να κατατάξει το κτίριο σε μια από της κατηγορίες Υ, Μ ή Χ για να αποφανθεί αν απαιτείται περαιτέρω δευτεροβάθμιος έλεγχος ή ενίσχυση του κτιρίου. Θα πρέπει επίσης να συντάξει την τεχνική έκθεση και να υποβάλει ηλεκτρονικά τα απαραίτητα έντυπα στο πληροφοριακό σύστημα του ΥΠΕΚΑ – ΤΕΕ.

Περιεχόμενα Ενημερωτικού:
ΔΕΔΟΤΑ
Νέο έντυπο «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας»
Νέο έντυπο «Εργασίες του άρθρου 4 §3 του Ν.4067/12 – ΦΕΚ79Α»
Προσθήκες – Βελτιώσεις – Διορθώσεις
Αυτόματη υποβολή στο σύστημα Αυθαιρέτων Ν4178/2013
ΔΕΔΟΤΑ

Η νέα υπομονάδα «ΔΕΔΟΤΑ», ως add-on της εφαρμογής του ΤΟΛ® «Έντυπα Δόμησης», αναλαμβάνει την οργάνωση των απαραίτητων δεδομένων, τη βαθμολόγηση του κτιρίου και τη συμπλήρωση του εντύπου σύμφωνα με τα πρότυπα του νόμου.

Η εφαρμογή λειτουργεί στο γνώριμο περιβάλλον της εφαρμογής «Έντυπα Δόμησης» του ΤΟΛ®, με τη γνωστή απλότητα χρήσης και ορθολογική λειτουργία, ενώ συνεργάζεται πλήρως με την εφαρμογή «Αμοιβές Μηχανικών v4» από την οποία μπορεί και λαμβάνει πλήθος δεδομένων.

Παράλληλα η εφαρμογή έχει εμπλουτιστεί με θέματα βοήθειας, με τρόπο ώστε τα θέματα που σχετίζονται με κάθε πεδίο του δελτίου να παρουσιάζονται αυτόματα στο παράθυρο άμεσης βοήθειας. Με τον τρόπο αυτό, ο συντάκτης μηχανικός έχει συνεχώς στη διάθεσή του τις χρήσιμες πληροφορίες του νόμου και δεν χάνει χρόνο αναζητώντας πληροφορίες σε διάσπαρτα αρχεία νομοθεσίας ή σε έντυπο υλικό.

Νέο έντυπο «Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας»

Με την ΥΑ55174/4.10.2013 ορίζονται οι προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν ώστε να επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χωρίς έκδοση άδειας δόμησης.

Το σχετικό έντυπο και η τεκμηρίωση στο νέο σύστημα βοήθειας θα διατεθούν δωρεάν στους κατόχους των εφαρμογών «Έντυπα Δόμησης» και «Αμοιβές Μηχανικών» στις 17/1/2014, στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης των συνδρομητών μας.

Νέο έντυπο «Εργασίες του άρθρου 4 §3 του Ν.4067/12 – ΦΕΚ79Α»

Σύμφωνα με το άρθρο 4 §3 του Ν4067/12, πλέον για την εκτέλεση πλήθους οικοδομικών εργασιών (ενδεικτικά χρωματισμοί, κιγκλιδώματα, δάπεδα, κουφώματα, κλιματιστικά, ηλιακά, μονώσεις στα πλαίσια του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» κ.α.), απαιτείται, προ 48 ωρών, έγγραφη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Δόμησης, που γνωστοποιείται στο οικείο αστυνομικό τμήμα.

Το σχετικό έντυπο και η τεκμηρίωση στο νέο σύστημα βοήθειας θα διατεθούν δωρεάν στους κατόχους των εφαρμογών «Έντυπα Δόμησης» και «Αμοιβές Μηχανικών» στις 17/1/2014, στα πλαίσια της συνεχούς υποστήριξης των συνδρομητών μας.

Προσθήκες – Βελτιώσεις – Διορθώσεις

Στην τελευταία έκδοση της εφαρμογής «Αμοιβές Μηχανικών» έχουν προστεθεί νέες δυνατότητες και έχουν γίνει βελτιώσεις.

  • Δόθηκε η δυνατότητα ορισμού των ποσοστών κατανομής της εισφοράς ΚΗ’ μεταξύ του ταμείου ΕΤΕΡΠΣ, του δήμου στον οποίο ανήκει το έργο και του δήμου με υπηρεσία δόμησης (ΥΔΟΜ) που εκδίδει την άδεια.
  • Προστέθηκε ο wizard «Αναθεώρηση Οικοδομικής Άδειας». Με το νέο εργαλείο, όπως και με τον wizard «Αλλαγή Χρήσης», η υλοποίηση των ειδικών αυτών περιπτώσεων γίνεται ταχύτατα με την καθοδήγηση της εφαρμογής σε λίγα απλά βήματα.
  • Στις ρυθμίσεις του προγράμματος αποθηκεύονται κρυπτογραφημένα με πλήρη ασφάλεια, τα στοιχεία σύνδεσης στο λογαριασμό του χρήστη στο σύστημα Αμοιβών και στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ, ώστε να μην χρειάζεται ο μηχανικός να τα δίνει κάθε φορά.

Οι νέες αυτές δυνατότητες δίνονται δωρεάν στους κατόχους ενεργού συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης.

Αυτόματη υποβολή στο σύστημα Αυθαιρέτων Ν4178/2013

Το πρόστιμο τακτοποίησης υπολογίζεται όπως πάντα offline, ώστε να μην χρειάζεται να υποβάλλετε στο ΤΕΕ για να εκτιμήσετε το κόστος και να δώσετε προσφορά. Με τη νέα έκδοση, μέρος των δεδομένων υποβάλλεται αυτόματα στο σύστημα αυθαιρέτων του ΤΕΕ. Με τον τρόπο αυτό κερδίζετε σημαντικό χρόνο και κόπο και αποφεύγονται λάθη κατά την πληκτρολόγηση των δεδομένων για 2η φορά.

Και η αναβάθμιση αυτή προσφέρεται δωρεάν στα πλαίσια του συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής.

Λήψη Νέας Έκδοσης & Έκδοσης Δοκιμής

Η βασική έκδοση της εφαρμογής «Έντυπα Δόμησης» διατίθεται χωρίς πρόσθετο κόστος μαζί με την εφαρμογή «Αμοιβές Μηχανικών», ή ως αυτόνομη εφαρμογή μαζί με το νέο «ΔΕΔΟΤΑ». Εφόσον είστε κάτοχος της εφαρμογής «Αμοιβές Μηχανικών» με ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης, οπότε έχετε ήδη τη βασική έκδοση της εφαρμογής, μπορείτε να την αναβαθμίσετε με τη νέα προσθήκη «ΔΕΔΟΤΑ» σε προνομιακή τιμή για συνδρομητές. Ενδεικτικά το κόστος διαμορφώνεται ως εξής:

Εφαρμογή Αρχική τιμή 1ης Άδειας Νέοι Μηχανικοί – Κάτοχοι Άλλων Αναβάθμιση με ΔΕΔΟΤΑ για κατόχους Αμοιβών ή Εντύπων Δόμησης
Έντυπα Δόμησης & ΔΕΔΟΤΑ 160,00€ 120,00€ 90,00€

Η νέα εφαρμογή και η αναβάθμιση των Αμοιβών θα είναι διαθέσιμη για λήψη την Παρασκευή 10.1.2014.

Οι κάτοχοι ενεργού συμβολαίου υποστήριξης μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από την περιοχή συνδρομητών.

Όλες οι νέες αλλαγές έχουν ενσωματωθεί και στην έκδοση δοκιμής. Κατεβάστε την έκδοση demo και γνωρίστε τις δυνατότητες του προγράμματος.

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον τιμοκατάλογο του ΤΟΛ® για ειδικές προσφορές, πρόσθετες άδειες και αναβαθμίσεις ή για αγορά δέσμης εφαρμογών. Είμαστε στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις.

Η ομάδα ανάπτυξης και υποστήριξης του ΤΟΛ®

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email