Τελευταία Νέα

 

Νέα Έκδοση - Αμοιβές Μηχανικών v4.9.3

04 Ιουλίου 2014

Η νέα έκδοση του προγράμματος κυκλοφόρησε,
και είναι διαθέσιμη Δωρεάν για όλους τους χρήστες που διαθέτουν ενεργό συμβόλαιο υπόστήριξης.

Βελτιώσεις:

 1. Διόρθωση της μη εμφάνισης του τελικού Συνόλου στην εκτύπωση του Αναλυτικού Προϋπολογισμού Λοιπών Παραβάσεων του Ν4178/2013.
 2. Διόρθωση της διαγραφής των αποθηκευμένων στο φύλλο Συντελεστές τιμών "Όνομα χρήστη" και "Κωδικός πρόσβασης" (για το online σύστημα του ΤΕΕ) κατά το άνοιγμα αρχείου Αμοιβών με διπλό κλικ.
 3. Αυτόματη υποβολή δεδομένων στο σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ:
  • Εναρμόνιση με αλλαγές που έγιναν στη σελίδα του ΤΕΕ, που είχε αποτέλεσμα να μη δουλεύουν ορισμένες από τις εντολές υποβολής.
  • Διόρθωση της μεταφοράς δεκαδικών τιμών.
  • Η εισαγωγή φύλλων καταγραφής, μηχανικών και ιδιοκτητών δουλεύει κανονικά μετά από "Δημιουργία νέου έργου" και ενώ έχουμε ήδη υποβάλλει άλλο έργο.
 4. Διόρθωση της αναγραφόμενης τιμής του προϋπολογισμού επί του οποίου υπολογίζεται η εισφορά υπέρ του δήμου με αφαίρεση ποσού 290€ όταν πρόκειται για έργο "Προσθήκη".

ΔΕΔΟΤΑ:

 1. Διόρθωση αυτόματης συμπλήρωσης πεδίων στο ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. και στις Εργασίες Μικρής Κλίμακας από το πρόγραμμα των Αμοιβών.