ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΛ
Μάρτιος 2014
Αμοιβές Μηχανικών v4.9.2
N4178 Αυθαίρετη δόμηση – Αυτόματη Υποβολή – ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α.

Συνάδελφε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την κυκλοφορία της έκδοσης 4.9.2 της εφαρμογής του ΤΟΛ® «Αμοιβές μηχανικών». Στην έκδοση αυτή ολοκληρώθηκε η δυνατότητα αυτόματης υποβολής των δεδομένων των γενικών στοιχείων και των δεδομένων των φύλλων καταγραφής ενός αυθαιρέτου στο online σύστημα του ΤΕΕ.

Με ελάχιστη αλληλεπίδραση, αλλά και πλήρη έλεγχο από το χρήστη, το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα και υποβάλει στο σύστημα αυθαιρέτων όλα τα δεδομένα ώστε να μην χρειάζεται να τα πληκτρολογήσει ο μηχανικός ξανά χάνοντας πολύτιμο χρόνο, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν λάθη.

Επιπλέον στην νέα έκδοση έγιναν οι προσαρμογές του φύλλου καταγραφής Ν4178 σύμφωνα με το ΦΕΚ 39Β, 14/1/2014 και του ΔΕ.ΔΟ.Τ.Α. σύμφωνα με το ΦΕΚ 405Β - 20/2/2014.

Όλες οι νέες αλλαγές έχουν ενσωματωθεί και στην έκδοση δοκιμής. Κατεβάστε την έκδοση demo και γνωρίστε το σύνολο των δυνατοτήτων του προγράμματος.

 
Περιεχόμενα Ενημερωτικού
Νέα Έκδοση ΤΟΛ Αμοιβές Μηχανικών v4.9.2
Λήψη Νέας Έκδοσης & Έκδοσης Δοκιμής
 
Νέα Έκδοση ΤΟΛ Αμοιβές Μηχανικών v4.9.2
 • Ολοκλήρωση της αυτόματης υποβολής των δεδομένων του έργου και των φύλλων καταγραφής, των στοιχείων των ιδιοκτητών και των μηχανικών στο online σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ΤΕΕ/ΥΠΕΚΑ.
 • Με ελάχιστη αλληλεπίδραση αλλά και πλήρη έλεγχο από το χρήστη, το πρόγραμμα συμπληρώνει αυτόματα και υποβάλει στο σύστημα αυθαιρέτων όλα τα δεδομένα ώστε να μην χρειάζεται να τα πληκρολογήσει ο μηχανικός ξανά, αποφεύγοντας παράλληλα τυχόν λάθη.
 • Προστέθηκε ο τύπος αυθαιρεσίας "Σταυλικές Εγκαταστάσεις"
 • Προστέθηκε ο τύπος αυθαιρεσίας "Κατεδάφιση προ του 28/07/2011"
 • Δυνατότητα προσθήκης νέων εργασιών στον αναλυτικό προϋπολογισμό κάθε φύλλου καταγραφής ξεχωριστά.
 • Δυνατότητα εκτύπωσης αναλυτικού προϋπολογσμού κάθε φύλλου καταγραφής ξεχωριστά.
 • Προσαρμογή φύλλου καταγραφής σύμφωνα με το ΦΕΚ 39Β, 14/1/2014
 • Εμπλουτισμός θεμάτων βοήθειας.
 • Το πεδίο "ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΕΡΓΟΥ" αποθηκεύεται σωστά.
 • Διόρθωση ποσοστών κατανομής εισφοράς ΚΗ' μεταξύ δήμου έργου και δήμου ΥΔΟΜ σε αρχεία έκδοσης προγενέστερης της 4.9.1.
 • Ενημέρωση εφαρμογής και εντύπων σύμφωνα με το ΦΕΚ 405Β - 20/2/2014.
Λήψη Νέας Έκδοσης & Έκδοσης Δοκιμής
 • Οι κάτοχοι ενεργού συμβολαίου υποστήριξης μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από την περιοχή συνδρομητών.
 • Όλες οι νέες αλλαγές έχουν ενσωματωθεί και στην έκδοση δοκιμής. Κατεβάστε την έκδοση demo και γνωρίστε τις δυνατότητες του προγράμματος.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email