ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΛ
Οκτώβριος 2012
Νέα έκδοση "Αμοιβές Μηχανικών v4.7.5"
και δωρεάν σε συνδρομητές η νέα εφαρμογή "Έντυπα Δόμησης"

Αγαπητή Κυρία ή Κύριε,

Με αυτό το ενημερωτικό δελτίο λαμβάνετε τα τελευταία νέα του ΤΟΛ® και των προϊόντων του. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις εφαρμογές μας.

Νέα εφαρμογή …

Με τον Ν4030/2011 εφαρμόζεται ο νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης. Τα νέα έντυπα «Αίτηση Δόμησης» και «Έγκριση Δόμησης» απαιτούνται πλέον υποχρεωτικά. Η συμπλήρωση των νέων εντύπων γίνεται εύκολα με τη νέα εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης».

Αλλαγές στον υπολογισμό προστίμου Ν4014 …

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για ρυθμίσεις και τακτοποιήσεις του Ν4014/2011 παρατείνεται μέχρι 31/1/2013 (Α΄ Φάση) και μέχρι 30/6/2013 για την Β' Φάση. Επιπλέον στο online σύστημα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν4014 του ΤΕΕ έχουν γίνει τροποποιήσεις, με σημαντικότερη την νέα επιλογή «Χωρίς Υπέρβαση Δόμησης», με την οποία το πρόστιμο μειώνεται έως και 84%! Η νέα έκδοση της εφαρμογής «Αμοιβές Μηχανικών v4.7.5» έχει ενημερωθεί ήδη με όλες τις αλλαγές του online συστήματος.

Η έκδοση «Αμοιβές Μηχανικών v4.7.5» και η νέα εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης» παρέχονται δωρεάν στους κατόχους ενεργού συμβολαίου τεχνικής υποστήριξης.

 
Νέα εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης»
Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτων
Τεκμηρίωση – Έντυπα – Διορθώσεις – Βελτιώσεις
Λήψη Νέας Έκδοσης & Έκδοσης Δοκιμής
 
Νέα εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης»:

Η νέα εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης» είναι μια εφαρμογή για την εύκολη συμπλήρωση και εκτύπωση των απαραίτητων εντύπων που αφορούν την Αίτηση Έγκρισης Δόμησης και την Έγκριση Δόμησης, όπως ορίζει ο Ν4030/2011 «Νέος Τρόπος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, Ελέγχου Κατασκευών και Λοιπές Διατάξεις».

Εφ' όσον η εφαρμογή λειτουργεί ως υπομονάδα του προγράμματος «Αμοιβές Μηχανικών» μεγάλο μέρος των απαραίτητων στοιχείων (στοιχεία έργου & διαγράμματος δόμησης, ιδιοκτήτες, μελετητές – επιβλέποντες κ.α.) μεταφέρεται αυτόματα στη νέα εφαρμογή, ώστε να μην χρειάζεται ο μηχανικός να τα πληκτρολογήσει εκ' νέου.

Στην εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης» η συμπλήρωση ή τροποποίηση των δεδομένων γίνεται σε φύλλα εργασίας ίδιας μορφής με τις σελίδες των πρότυπων εντύπων. Με τον τρόπο αυτό, έχοντας το πραγματικό έντυπο στην οθόνη, η συμπλήρωση των εντύπων γίνεται εύκολα, γρήγορα και οργανωμένα.

Από την Κτηματολόγιο Α.Ε. λαμβάνονται τα στοιχεία τόσο για το τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο εισάγεται από αρχείο εικόνας, όσο και των εξαρτημένων από το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο κορυφών του οικοπέδου, οι οποίες εισάγονται εύκολα με τη χρήση των εντολών Αντιγραφή (Copy) κι Επικόλληση (Paste)."

Τα τελικά έντυπα εκτυπώνονται σε μέγεθος χαρτιού Α3 ή Α4 ή εξάγονται σε αρχεία μορφής pdf.

Η νέα εφαρμογή «Έντυπα Δόμησης» μπορεί να λειτουργήσει και αυτόνομα, δίνοντας στο μηχανικό τη δυνατότητα να συμπληρώσει εύκολα και οργανωμένα όλα τα απαραίτητα στοιχεία των εντύπων.

Περισσότερα...

Υπολογισμός Προστίμου Αυθαιρέτων

Η λειτουργία του υπολογισμού προστίμου αυθαιρέτων της εφαρμογής Αμοιβές Μηχανικών ενημερώθηκε σύμφωνα με τις προσαρμογές που έχουν συντελεστεί στο σύστημα δηλώσεων και βεβαιώσεων των Ν4014/2011 του ΤΕΕ ώστε ο υπολογισμός να συνεχίσει είναι ακριβής και αξιόπιστος. Οι νέες παράμετροι που εντάχθηκαν στην εφαρμογή είναι:

 • Επιλογή «Χωρίς Υπέρβαση Δόμησης» στην ενότητα 5 του φύλλου καταγραφής:

  Η παράμετρος αυτή αφορά την περίπτωση όπου τμήμα οικοδομής περιλαμβάνεται στην άδεια και η ΜΟΝΗ παράβαση είναι η υπέρβαση ύψους. Στην περίπτωση αυτή οι συντελεστές 1,2 και 1,4 που ίσχυαν αντικαθίστανται από τους 0,2 και 0,4 αντίστοιχα με προφανή ωφέλεια στο ύψος του προστίμου.

  Προσοχή! Η επιλογή αυτή πρέπει να γίνεται ΜΟΝΟ στις περιπτώσεις που συντρέχει η ανωτέρω περίπτωση διότι σε αντίθετη περίπτωση θα ακυρωθεί η δήλωση λόγω ψευδών στοιχείων.

  preview
 • Ειδικές Συνθήκες:
  Η παράμετρος αυτή αφορά την εφαρμογή μειωτικού συντελεστή για τις ειδικές κατηγορίες των ατόμων με αναπηρία μεγαλύτερη του 80% και των παλινοστούντων.
  preview
 • Χαρακτηρισμός Τύπου Κτηρίου:
  Η παράμετρος αυτή αφορά τον χαρακτηρισμό των δημόσιων κτηρίων. Στις περιπτώσεις αυτές ανάλογα με την παλαιότητα είτε δεν χρεώνονται πρόστιμα είτε τα πρόστιμα είναι το 10% των αντίστοιχων.
  τύπος Κτιρίου
Τεκμηρίωση – Έντυπα – Διορθώσεις – Βελτιώσεις
 • Επικαιροποίηση των θεμάτων βοήθειας με όλες τις νεότερες οδηγίες και εγκυκλίους του ΥΠΕΚΑ.
 • Νέος Οδηγός Χρήσης εφαρμογής «Έντυπα Δόμησης».
 • Δυνατότητα αλφαβητικής ταξινόμησης των καταχωρήσεων των καταλόγων «Μηχανικών» και «Ιδιοκτητών» για ευκολότερη αναζήτηση.

 

Λήψη Νέας Έκδοσης & Έκδοσης Δοκιμής
 • Οι κάτοχοι ενεργού συμβολαίου υποστήριξης μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από την περιοχή συνδρομητών.
 • Όλες οι νέες αλλαγές έχουν ενσωματωθεί και στην έκδοση δοκιμής. Κατεβάστε την έκδοση demo και γνωρίστε τις δυνατότητες του προγράμματος.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email

Aυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών. Εάν το μήνυμα αυτό σας στάλθηκε κατά λάθος ή αν είσαστε στη πιο πάνω λίστα από λάθος ή αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον παρόμοια e-mails, σας παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Αυτό το μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής.