ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΛ
Σεπτέμβριος 2013
Αμοιβές Μηχανικών v4.8 – N4178 Αυθαίρετη δόμηση

Συνάδελφε,

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διάθεση της νέας έκδοσης της εφαρμογής του ΤΟΛ® «Αμοιβές μηχανικών v4.8». Η νέα έκδοση υποστηρίζει πλήρως τον υπολογισμό προστίμων τακτοποίησης αυθαιρέτων σύμφωνα με τις διατάξεις του νέου νόμου Ν4178/2013 που τέθηκε σε ισχύ από τις 8/8/2013.

Στη νέα έκδοση της εφαρμογής έχει προστεθεί και το νέο τιμολόγιο αναλυτικών εργασιών με διπλάσιες τιμές μονάδος όπως δημοσιεύεται στο παράρτημα Β του Ν4178. Ήδη το νέο τιμολόγιο εφαρμόζεται τόσο για τη σύνταξη προϋπολογισμών για τακτοποίηση λοιπών πολεοδομικών παραβάσεων σύμφωνα με το νέο νόμο, αλλά επιπλέον και για τη σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών για έκδοση οικοδομικών αδειών όπου αυτό απαιτείται π.χ. σε διαρρυθμίσεις. Με τη νέα έκδοση μπορείτε να υπολογίζετε με ακρίβεια το ποσό του προστίμου, την έκπτωση, το παράβολο, τις δόσεις και το ανταποδοτικό τέλος υπέρ του ΤΕΕ, σε κάθε περίπτωση αυθαίρετης κατασκευής, χωρίς να χρειάζεται να συνδεθείτε και να χάνετε χρόνο με το σύστημα του ΤΕΕ.

Στον ΤΟΛ® παρακολουθούμε τις συνεχείς αλλαγές στο σύστημα του ΤΕΕ, τη νομοθεσία για τα αυθαίρετα, στον τρόπο υπολογισμού εισφορών – φορολογικών κλπ και ενημερώνουμε άμεσα και έγκαιρα την εφαρμογή μας. Όλες οι αναβαθμίσεις διατίθενται δωρεάν σε χρήστες με ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης. Φροντίστε να τακτοποιείτε έγκαιρα τα συμβόλαιά σας ώστε να λαμβάνετε όλες τις ενημερώσεις δωρεάν και να μπορείτε μέσα από το γνώριμο και απλό στη χρήση περιβάλλον του ΤΟΛ® Αμοιβές Μηχανικών να διεκπεραιώνετε εύκολα και με ασφάλεια κάθε τι που έχει σχέση με τις αμοιβές, τα φορολογικά και τα έντυπα για την έκδοση αδειών.

 
Περιεχόμενα Ενημερωτικού
Νέα Έκδοση ΤΟΛ Αμοιβές Μηχανικών v4.8.1
Λήψη Νέας Έκδοσης & Έκδοσης Δοκιμής
 
Νέα Έκδοση ΤΟΛ Αμοιβές Μηχανικών v4.8.1
 • Ταχύτατος offline – χωρίς ανάγκη σύνδεσης και υποβολής στο σύστημα του ΤΕΕ – υπολογισμός προστίμου τακτοποίησης όλων των κατηγοριών και περιπτώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4178.
 • Νέο φύλλο καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής με αυτόματη συμπλήρωση όλων των φύλλων.
 • Απεριόριστο πλήθος φύλλων καταγραφής αυθαίρετων κατασκευών.
 • Νέο έντυπο ανάλυσης τρόπου υπολογισμού προστίμου, παραβόλου, προκαταβολής και δόσεων.
 • Νέο τιμολόγιο αναλυτικών εργασιών με διπλάσιες τιμές μονάδας σύμφωνα με το παράρτημα Β του Ν4178/2013, για σύνταξη προϋπολογισμών λοιπών πολεοδομικών παραβάσεων.
 • Απεριόριστο πλήθος διαφορετικών αναλυτικών προϋπολογισμών χωριστά για κάθε παράβαση.
 • Κατ' επιλογή χρήση του νέου τιμολογίου και για σύνταξη αναλυτικών.προϋπολογισμών για συνήθεις περιπτώσεις έκδοσης οικοδομικών αδειών (διαρρυθμίσεις κ.α.).
 • Προσθήκη/Ενημέρωση περιεχομένου στα θέματα βοήθειας για τους N4030, N4167 και N4178.
 • Επικαιροποίηση του Οδηγού Χρήσης του Προγράμματος.
Λήψη Νέας Έκδοσης & Έκδοσης Δοκιμής
 • Οι κάτοχοι ενεργού συμβολαίου υποστήριξης μπορούν να κατεβάσουν τη νέα έκδοση από την περιοχή συνδρομητών.
 • Όλες οι νέες αλλαγές έχουν ενσωματωθεί και στην έκδοση δοκιμής. Κατεβάστε την έκδοση demo και γνωρίστε τις δυνατότητες του προγράμματος.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email