ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Ν.3843/2010
Τακτοποίηση Ημιυπαιθρίων & Υπερβάσεων Δόμησης

Ο ΤΟΛ ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των μηχανικών προχώρησε σε επέκταση του προγράμματος Αμοιβές Μηχανικών με τον υπολογισμό των αμοιβών και του ειδικού προστίμου για τις Ρυθμίσεις Ν.3843/2010 βάσει του Άρθρου 102 του Π.Δ. 696/74.

Πλέον ο μηχανικός μπορεί στο γνώριμο περιβάλλον, με γρήγορο και αυτοματοποιημένο τρόπο, να υπολογίσει τις αμοιβές για Ρύθμιση Ν.3843 με βάσει τις ημέρες ή τις ώρες απασχόλησης του και τις ελάχιστες τιμές που έχει ορίσει το ΤΕΕ.

Το πρόγραμμα συμπληρώνει όλα τα έντυπα πολίτη, μηχανικού και πολεοδομίας και υπολογίζει το ειδικό πρόστιμο Άρθρου 6, Ν. 3843/2010 (ΦΕΚ 62Α΄/28.04.2010) ανάλογα την περίπτωση ρύθμισης  (ημιυπαίθριος, υπόγειο, γκαράζ κλπ).

Παράγει επίσης το αρχείο xml για υποβολή των αμοιβών στο online σύστημα του ΤΕΕ.

Στην ιστοσελίδα μας μπορείτε βρείτε όλο το ΦΕΚ με το Ν3843/2010, τις σχετικές εγκυκλίους και υποδείγματα όλων των απαιτούμενων εντύπων.

Η αναβάθμιση αυτή προσφέρεται δωρεάν στους κατόχους συμβολαίου υποστήριξης για την έκδοση 4.