Διευκρινίσεις για τις αμοιβές μηχανικών

Η αμοιβή του μηχανικού για τις τακτοποιήσεις αυθαιρέτων και τις μεταβιβάσεις ακινήτων θα καθαρίζεται με ελεύθερη συμφωνία μεταξύ του μηχανικού και του πολίτη. Ταυτοχρόνως όμως ο υπολογισμός της αμοιβής και των κρατήσεων θα γίνεται με βάση τα νόμιμα, δηλαδή τα προβλεπόμενα στο νόμο 3919/2011». Αυτή την απάντηση έδωσε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Χρήστος Σπίρτζης σε δημοσιογραφικές ερωτήσεις, σε συνέχεια διευκρινιστικής ανακοίνωσης που εξέδωσε χθες το βράδυ το ΥΠΕΚΑ. Αναλυτικά στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρονται τα εξής:

 • Για τη μεταβίβαση οικοπέδων και γηπέδων στα οποία δεν υπάρχει κτίσμα απαιτείται δήλωση του ιδιοκτήτη και βεβαίωση του μηχανικού ότι δεν υπάρχει κτίσμα, συνοδευόμενη από τοπογραφικό διάγραμμα, σύμφωνα με τα οριζόμενα σχετικά στο άρθρο 24 παράγραφος 2β του ν.4014/2011,
 • Σχετικά με τις αμοιβές των μηχανικών για την παροχή των υπηρεσιών τους για την ένταξη αυθαίρετων κατασκευών στις διατάξεις του ν. 4014/2011 καθώς και για την έκδοση βεβαιώσεων για τη μεταβίβαση ακίνητων, ότι είναι αντικείμενο ελεύθερης διαπραγμάτευσης των μερών, σύμφωνα με το ν. 3919/2011
 • Το ΥΠΕΚΑ σημειώνει ακόμη ότι «διευρύνει άμεσα, το αργότερο εντός δύο εβδομάδων, την ηλεκτρονική πλατφόρμα, προκειμένου να συμπεριλάβει την κατάθεση με ηλεκτρονικό τρόπο όλων των βεβαιώσεων μηχανικών που απαιτούνται για την μεταβίβαση ακινήτων, τόσο αυτών που έχουν εκδοθεί όσο και αυτών που θα εκδοθούν, ώστε να καταστούν διαφανείς οι πράξεις και να ελέγχεται η φερεγγυότητα τους και οι ευθύνες των μηχανικών.

Διαβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση του ΤΕΕ.

Διευκρινίσεις για τις αμοιβές των μηχανικών
σε σχέση με τη ρύθμιση των αυθαιρέτων
σύμφωνα με τον Νόμο 3919/2011
 1. Οι αμοιβές των μηχανικών ορίζονται από τη γραπτή συμφωνία του μηχανικού με τον πολίτη.
 2. Οι νόμιμες αμοιβές των μηχανικών ορίζονται από τον Νόμο 3919/2011. Σύμφωνα με το νόμο 4014/2011, ανάλογα με την αυθαίρετη κατασκευή ή το αυθαίρετο κτίσμα απαιτούνται συγκεκριμένες μελέτες και έλεγχοι.

  Αν απαιτείται εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87', η νόμιμη αμοιβή τους υπολογίζεται σύμφωνα με το Νόμο 3919/2011, όπως υπολογιζόταν η ελάχιστη αμοιβή των τοπογραφικών διαγραμμάτων εξαρτημένων από το κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ 87'.

  Το ίδιο ισχύει, άν απαιτείται αποτύπωση του κτηρίου ή μελέτη στατικής επάρκειας.
  Σύμφωνα με το νόμο, η νόμιμη αμοιβή για τις υπόλοιπες εργασίες και ελέγχους ορίζεται από το χρόνο απασχόλησης του μηχανικού.

  Συγκεκριμένα
  Για την πρώτη φάση της δήλωσης των αυθαιρέτων απαιτείται τουλάχιστον μία μέρα απασχόλησης του μηχανικού εμπειρίας δεκαπέντε ετών για την αυτοψία και συλλογή των απαραίτητων για τη δήλωση στοιχείων και μία μέρα συνολικά για την επεξεργασία και τη διεκπεραίωση.

  Για τη δεύτερη φάση απαιτούνται τουλάχιστον 2,5 ημέρες απασχόλησης του μηχανικου, εμπειρίας δεκαπέντε ετών, για τη διόρθωση, την επεξεργασία, τη διεκπεραίωση, την παρακολούθηση της ρύθμισης, τη σύνταξη και την αυτοψία του "Δελτίου Ελέγχου Δομικής Τρωτότητας του Φέροντος Οργανισμού".

  Όπου απαιτείται έλεγχος των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων υπολογίζεται πρόσθετα 1,5 ημερα απασχόλησης αρμοδίου μηχανικού εμπειρίας 15 ετών, για την αυτοψία, τον έλεγχο, την επεξεργασία, τη σύνταξη τεχνικής έκθεσης και τη διεκπεραίωση.

  Απαιτούμενες διευκρινήσεις θα δίνονται από την κοινή επιτροπή ΤΕΕ - ΥΠΕΚΑ σε ερωτήσεις μηχανικών (που θα στέλνονται στην ηλεκτρονική διευθυνση n4014@central.tee.gr), μέσω της ιστοσελίδας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στη διεύθυνση http://portal.tee.gr/portal/page/portal/TEE/MyTEE/ayth/faq

Διαβάστε εδώ την πλήρη ανακοίνωση του ΤΕΕ.