ΝΕΑ ΥΠΟΜΟΝΑΔΑ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ»

Σύμφωνα με απόφαση του ΤΕΕ οι Τοπογραφικές εργασίες αποτελούν πλέον ξεχωριστή κατηγορία έργου και είναι διαχωρισμένες από τα υπάρχοντα κτιριακά έργα. Αυτό σημαίνει ότι στην κατηγορία έργου «Τοπογραφικά» δεν περιέχονται εργασίες κτιριακών έργων και αντίστροφα στην κατηγορία έργου «Κτιριακά» δεν περιέχονται εργασίες τοπογραφικών, με εξαίρεση τις ήδη υπάρχουσες στοιχειώδεις τοπογραφικές εργασίες για έκδοση οικοδομικής άδειας. Επίσης παύει να ισχύει η ΑΙΤΗΣΗ 2 για έκδοση εντολής πληρωμής και πλέον εκδίδεται αποκλειστικά από το online σύστημα του ΤΕΕ.

 

Ο ΤΟΛ® ανταποκρινόμενος  στις νέες αυτές απαιτήσεις ανέπτυξε  τη  νέα υπομονάδα «Τοπογραφικά» για το πρόγραμμα Αμοιβές Μηχανικών με την οποία μπορούμε, μέσα από το ήδη γνώριμο περιβάλλον,  να υπολογίσουμε με πολύ εύκολο και γρήγορο τρόπο τις αμοιβές για έργο με  τοπογραφικές εργασίες μόνο  και να τις υποβάλλουμε υπό μορφή αρχείου xml μέσω του προγράμματος στο online σύστημα του ΤΕΕ ώστε να εκδώσουμε εντολές πληρωμής.

 

Για το κόστος της νέας υπομονάδας «Τοπογραφικά» δείτε τον τιμοκατάλογο μας.