Τελευταία Νέα

Αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών ιδιοκτήτη επί του προϋπολογισμού του έργου.

14 Απριλίου 2015

Κατ' εφαρμογή της εγκυκλίου του Υπουργείου Εργασίας με θέμα ''Γνωστοποίηση δημοσίευσης του ν.4254/2014 (Α'85). Κατάργηση - αντικατάσταση διατάξεων που αφορούν κοινωνικούς πόρους'' με αριθ. πρωτ. Φ80020/οικ.8355/327/13.5.2014." αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ.

Η εισφορά ιδιοκτήτη 1‰ υπέρ ΤΣΜΕΔΕ καταργείται. Παραμένει η εισφορά 0,5‰ υπέρ ΕΜΠ.

Το λογισμικό της ΕΤΕ έχει ενημερωθεί και οι Υ.ΔΟΜ. δέχονται τη μείωση των εισφορών στα φορολογικά της άδειας.