Διάθεση Ευρωκωδίκων

Ευρωπαϊκά Πρότυπα - Ευρωκώδικες
Ολοκλήρωση της Ελληνικής Εκδοσης

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης – ΕΛΟΤ, ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε και έχει πλέον προς διάθεση, την ελληνική έκδοση των Ευρωκωδίκων.

Οι Ευρωκώδικες, σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ, πολύ σύντομα θα είναι οι μοναδικοί κανονισμοί υποχρεωτικής εφαρμογής, με ταυτόχρονη απόσυρση όλων των μέχρι τώρα ισχυόντων δομικών κανονισμών (ΕΑΚ, ΕΚΩΣ).

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΛΟΤ.