ΝΕΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ v4.5 ΚΕΝΑΚ

Όπως θα έχετε ήδη ενημερωθεί από τις σχετικές ανακοινώσεις του ΤΕΕ και του ΥΠΕΚΑ, από την 1η Οκτώβρη του 2010 τέθηκε σε εφαρμογή ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ). Σύμφωνα με το νέο κανονισμό, για την έκδοση Οικοδομικής Άδειας απαιτείται η μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης, η οποία αντικαθιστά την μελέτη θερμομόνωσης Η νέα αυτή μελέτη είναι υποχρεωτική σε όλα τα νεοανεγειρόμενα κτίρια άνω των 50 τμ, σε αναθεώρηση για παράταση ισχύος μιας οικοδομικής άδειας, σε προσθήκες καθ’ ύψος ή κατ’ επέκταση άνω των 50τμ, σε ριζική ανακαίνιση άνω του 25% όπως και σε αλλαγές χρήσης. Η αμοιβή για την εκπόνηση μιας Μελέτης ΚΕΝΑΚ υπολογίζεται ως ποσοστό της αντίστοιχης αρχιτεκτονικής μελέτης ή των μελετών Η/Μ. Το ΤΕΕ έχει ήδη συμπεριλάβει στο online σύστημα υπολογισμού των Αμοιβών τον υπολογισμό της αμοιβής για τη νέα Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης. Όπως και οι υπόλοιπες μελέτες, οι μελέτες ΚΕΝΑΚ, θα υποβάλλονται στο online σύστημα του ΤΕΕ για την έκδοση των εντολών πληρωμής. Η υποβολή θα γίνεται όπως πάντα μέσω του αρχείου xml. Σημειώστε ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΚΑ, η μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης συνυπογράφεται από δύο ή περισσότερους μηχανικούς διαφορετικών ειδικοτήτων.

 

Ο ΤΟΛ® ανταποκρινόμενος άμεσα στις νέες αυτές απαιτήσεις, έχει ήδη ενημερώσει την εφαρμογή «Αμοιβές Μηχανικών» ώστε στη νέα έκδοση v4.5 ΚΕΝΑΚ να μπορεί ο χρήστης πολύ εύκολα στο γνώριμο περιβάλλον του προγράμματος να υπολογίσει τις αμοιβές για τις μελέτες ενεργειακής απόδοσης (ΚΕΝΑΚ). Οι νέες αμοιβές συμπεριλαμβάνονται μαζί με τις υπόλοιπες ή και μόνο αυτές, στο xml που παράγεται από το πρόγραμμα για να υποβληθεί στο ΤΕΕ.

Η νέα έκδοση «Αμοιβές Μηχανικών v4.5» με τις μελέτες ΚΕΝΑΚ, θα διατεθεί δωρεάν σε όσους συνδρομητές έχουν ενεργό συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τον τιμοκατάλογο μας.