Στρατηγική Συνεργασία του ΤΟΛ με την 4Μ.

Ηράκλειο 16/12/2011

Ο ΤΟΛ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την εμπορική και τεχνική συνεργασία με την εταιρεία τεχνικού λογισμικού 4Μ με σκοπό την προώθηση του ΡΑΦ και την ανάπτυξη του ολοκληρωμένου πακέτου 4Μ-STRAD-RAF σε περιβάλλον 4M-IntelliCad.
Μέσω της νέας ανοιχτής αρχιτεκτονικής αρχείων xsd/xml του ΤΟΛ, οι χρήστες του 4Μ-STRAD μπορούν να μορφώσουν κτήρια στο γνώριμό τους σχεδιαστικό περιβάλλον και από εκεί να μεταφέρουν τα δεδομένα του κτηρίου στο ΡΑΦ.