Νέα Υπομονάδα ΡΑΦ - «Κοιτόστρωση»

Ο ΤΟΛ® ανακοινώνει την κυκλοφορία της νέας υπομονάδας του ΡΑΦ «Κοιτόστρωση» για την ειδική μέθοδο θεμελίωσης με πλάκες εδραζόμενες επί εδάφους (κοιτόστρωση) με ημερομηνία διάθεσης 14/12/2011.

Η υπομονάδα αυτή είναι διαθέσιμη αποκλειστικά για την έκδοση v3.3.1 του ΡΑΦ και εισάγει μια πρωτοποριακή τεχνική προσομοίωσης στηριζόμενη στην αυτόματη δημιουργία μακροπεριοχών και τον διαμελισμό αυτών σε διακριτά πλακίδια δημιουργώντας έτσι ένα πλέγμα γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων.

Μπορείτε να διαβάσετε τον αναλυτικό κατάλογο των νέων δυνατοτήτων της υπομονάδας «Κοιτόστρωση» πατώντας εδώ. Επίσης, διαθέσιμο είναι και το εγχειρίδιο της υπομονάδας για ακόμα λεπτομερέστερη πληροφόρηση για τις δυνατότητες και τις καινοτομίες που εισάγει η «Κοιτόστρωση».

Εφόσον έχετε ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης μπορείτε να προμηθευτείτε την νέα υπομονάδα «Κοιτόστρωση» σε ιδιαίτερα προνομιακή τιμή. Δείτε τον νέο τιμοκατάλογο μας.