ΡΑΦ έκδοση 3

Σύγχρονο - Καινοτόμο - Ελέγξιμο

Μετάβαση στους Ευρωκώδικες με τη σιγουριά του ΡΑΦ!

Το ΡΑΦ είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα στατικών μελετών. Απευθύνεται στον απαιτητικό μελετητή που ζητάει να έχει πλήρη έλεγχο στα δεδομένα εισαγωγής και απόλυτη διαφάνεια στα αποτελέσματα.

Διαθέτει πρωτοποριακά χαρακτηριστικά και εργαλεία που σας επιτρέπουν να βελτιώσετε δραστικά τον τρόπο με τον οποίο εκπονείτε τις στατικές σας μελέτες, κερδίζοντας πολύτιμο χρόνο και εξασφαλίζοντας αυξημένη σιγουριά και ποιότητα στις μελέτες σας.

Ανάλυση - Κανονισμοί
Έλεγχος Δομικών Στοιχείων
Αποτελέσματα - Έντυπα
Τεκμηρίωση - Υποστήριξη
Διάθεση Έκδοσης Δοκιμής
Νέες Μειωμένες Τιμές ΡΑΦ
Διαδικτυακές Παρουσιάσεις

Ενιαίο περιβάλλον εργασίας με εποπτικά γραφικά και πολλές δυνατότητες διαμόρφωσης σε μία ή περισσότερες οθόνες.

Ανάλυση - Κανονισμοί

Εποπτική παρουσίαση παραμόρφωσης
κοιτόστρωσης με ισοϋψείς καμπύλες.

Το ΡΑΦ εφαρμόζει με συνέπεια και διαφάνεια όλες τις διατάξεις των νέων κανονισμών και δίνει στο μελετητή όλη την απαραίτητη πληροφορία για την επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων.

 • Πλήρης ένταξη των ΕΚ2 και ΕΚ8 και μέρους των ΕΚ1 και ΕΚ7.
 • Ελληνικό και Κυπριακό εθνικό προσάρτημα.
 • Πλήρης παραμετροποίηση υπολογιστικών σταθερών του κανονισμού.
 • Νέα πρωτοποριακή τεχνική προσομοίωσης κοιτόστρωσης με γραμμικά πεπερασμένα στοιχεία.
 • Εποπτική γραφική απεικόνιση όλων των αποτελεσμάτων της ανάλυσης.
 • Πίνακες δεδομένων και αποτελεσμάτων, διαδραστικά συνδεδεμένοι με τα γραφικά.

Περισσότερα ...

Έλεγχος Δομικών Στοιχείων

Χρωματική απεικόνιση των συντελεστών εξάντλησης και εποπτικά διαγράμματα αλληλεπίδρασης

Το ΡΑΦ πρωτοπορεί προτείνοντας ένα νέο τρόπο εκπόνησης στατικών μελετών με επίκεντρο τις επιλογές και τις αποφάσεις του μηχανικού, οι οποίες ελέγχονται από το πρόγραμμα!

 • Ελέγχει την επάρκεια των δομικών στοιχείων και προειδοποιεί για αστοχίες και υπερβάσεις.
  Ο μηχανικός ορίζει τους οπλισμούς και το πρόγραμμα ελέγχει την επάρκειά τους.
 • Η αλλαγή των οπλισμών γίνεται και μετά την επίλυση, επιτρέποντας στο μηχανικό ταχύτατη διερεύνηση εναλλακτικών λύσεων.
 • Εξασφαλίζει την κατασκευασιμότητα των δομικών στοιχείων και την βελτιστοποίηση της κατασκευής .

Περισσότερα ...

Αποτελέσματα - Έντυπα

Γραφικά, πίνακες αποτελεσμάτων
και έντυπα στο ίδιο περιβάλλον

Το ΡΑΦ δίνει στο μελετητή τα αποτελέσματα όλων των υπολογισμών σε οποιαδήποτε φάση της μελέτης, γραφικά, αριθμητικά ή σε μορφή εντύπων.

 • Παράγει αναλυτικό τεύχος μελέτης με εποπτικά γραφικά και επιλογή των περιεχομένων από το μηχανικό.
 • Παράγει τεύχος προμετρήσεων σκυροδέματος, χάλυβα και ξυλοτύπου ανά στοιχείο, ανά στάθμη και στο σύνολο του έργου.
 • Εντοπίζει τα σημεία ανεπάρκειας της αγκύρωσης των οπλισμών και δίνει στο μηχανικο τρόπους αποκατάστασης.
 • Παράγει κατασκευαστικά σχέδια σε αρχεία μορφής .dwg για περαιτέρω επεξεργασία.

Περισσότερα ...

Τεκμηρίωση - Υποστήριξη

Θεωρητική Τεκμηρίωση, Επιβεβαίωση,
Οδηγός Χρήσης σε διαφορετικά τεύχη

Οι υπολογιστικοί αλγόριθμοι του ΡΑΦ είναι πλήρως τεκμηριωμένοι. Το ΡΑΦ συνοδεύεται από χωριστά εγχειρίδια τεκμηρίωσης και επιβεβαίωσης των αποτελεσμάτων και διαφορετικό τεύχος με οδηγίες χρήσης της εφαρμογής.

 • Αναλυτικό οδηγό χρήσης.
 • Εγχειρίδια θεωρητικής τεκμηρίωσης.
 • Εγχειρίδια Επιβεβαίωσης με τα πρότυπα παραδείγματα του ΟΑΣΠ.
 • Οπτικοακουστικό υλικό εκμάθησης.
 • Υψηλού επιπέδου υποστήριξη από ομάδα έμπειρων μηχανικών
  με εκμετάλευση όλων των σύγχρονων τρόπων επικοινωνίας.

Περισσότερα ...

Διάθεση Έκδοσης Δοκιμής

Η δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ v3 είναι πλέον διαθέσιμη.
Η έκδοση λειτουργεί χωρίς χρονικό περιορισμό και συμπεριλαμβάνει και την υπομονάδα «κοιτόστρωση», ώστε να επιτρέπει την αξιολόγηση όλων των δυνατοτήτων του ΡΑΦ, σε κτήρια με περιορισμένο αριθμό γραμμικών μελών.

Λήψη Έκδοσης Δοκιμής ...

Νέες Μειωμένες Τιμές ΡΑΦ

Αναγνωρίζοντας την δυσμενή οικονομική συγκυρία ο ΤΟΛ προχώρησε σε σημαντική μείωση τιμών του ΡΑΦ
και των συμβολαίων υποστήριξης.

Εκμεταλευτείτε τις νέες μειωμένες τιμές και επωφεληθείτε από τη δυνατότητα πληρωμής με άτοκες δόσεις.

Τιμοκατάλογος ΤΟΛ ...

Διαδικτυακές Παρουσιάσεις

Ο ΤΟΛ διοργανώνει σειρά διαδικτυακών παρουσιάσεων του ΡΑΦ και θεματικά σεμινάρια για τους Ευρωκώδικες. Δείτε το πρόγραμμα των παρουσιάσεων και εγγραφείτε σε μία από αυτές

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων ...

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: