Διάθεση Δοκιμαστικής Έκδοσης ΡΑΦ v3

Ηράκλειο 16/12/2011

Η έκδοση δοκιμής (demo) του ΡΑΦ v3 με Eυρωκώδικες, είναι πλέον διαθέσιμη.
Η δοκιμαστική έκδοση είναι πλήρως λειτουργική επιτρέποντας στο χρήστη να μορφώσει οποιοδήποτε κτήριο και να παράξει τεύχος μελέτης και κατασκευαστικά σχέδια.
Η επίλυση με την έκδοση demo επιτρέπεται σε κτήρια μέχρι 50 γραμμικά μέλη.

Με τον τρόπο αυτό, η έκδοση demo σας επιτρέπει να αξιολογήσετε όλες τις δυνατότητες του ΡΑΦ, συμπεριλαμβανομένης και της υπομονάδας «Κοιτόστρωση».

Μπορείτε να κατεβάσετε την έκδοση δοκιμής πατώντας εδώ.