Εάν δεν μπορείτε να διαβάσετε το email πατήστε εδώ.
Ιούνιος 2016
ΡΑΦ - Σύμμεικτα Κτήρια
Νέα Έκδοση 5.5

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με το παρόν τεύχος, ο ΤΟΛ® είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την επίσημη κυκλοφορία της από καιρό αναμενόμενης νέας υπομονάδας «Σύμμεικτα Κτήρια» της εφαρμογής στατικών μελετών ΡΑΦ!

Στη νέα υπομονάδα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ευρωκωδίκων 4 & 8 που αφορούν τα σύμμεικτα κτήρια από σκυρόδεμα και μέταλλο. Ο μηχανικός χρήστης του ΡΑΦ είναι πλέον σε θέση να κάνει ανάλυση και έλεγχο επάρκειας απαιτητικών κατασκευών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που μόνο οι σύμμεικτες κατασκευές επιτρέπουν, όπως πολύ μεγάλα ανοίγματα δοκών, παραλαβή μεγάλων κατακόρυφων φορτίων καθώς και πολυόροφα κτήρια από σκυρόδεμα και μέταλλο! Επιπλέον προσφέρουν ελευθερία αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ιδανική αντισεισμική συμπεριφορά, ταχύτητα υλοποίησης, υψηλές προδιαγραφές κατασκευής και χαμηλότερο κόστος!

Προσομοίωμα πολυώροφου σύμμεικτου κτηρίου στο ΡΑΦ. Προσομοιώνονται οι σύμμεικτες δοκοί, τα σύμμεικτα υποστυλώματα και τα σύμμεικτα τοιχώματα του κτηρίου.

Με την ένταξη και της νέας υπομονάδα, το ΡΑΦ μπορεί πλέον να αντιμετωπίσει στο ίδιο ενιαίο περιβάλλον, κάθε είδους κατασκευή από σκυρόδεμα, μέταλλο, φέρουσα τοιχοποιία και σύμμεικτα κτήρια!

Κατεβάστε το νέο οδηγό χρήσης ΄Σύμμεικτα Κτήρια’ του ΡΑΦ εδώ. Δείτε το έντυπο υλικό του ΡΑΦ εδώ.

Με αφορμή την κυκλοφορία της νέας έκδοσης 5.5 του ΡΑΦ προσφέρουμε έκπτωση 20% για όλες τις αγορές ή αναβαθμίσεις προϊόντων του ΤΟΛ, που θα συμπεριλαμβάνουν την υπομονάδα ‘Σύμμεικτα Κτήρια’. Η προσφορά ισχύει έως τις 30-6-2016. ! Εκμεταλλευτείτε το eShop του ΤΟΛ® και αποκτήστε το ΡΑΦ με έκπτωση και σε άτοκες δόσεις.

Ακολουθείστε μας στο facebook και ενημερωθείτε έγκαιρα για τα προϊόντα και τις προσφορές μας.

Δείτε στη συνέχεια του παρόντος ενημερωτικού δελτίου, λεπτομέρειες για τις δυνατότητες, προσθήκες, βελτιώσεις και αλλαγές της νέας έκδοσης του ΡΑΦ. Αναλυτικά στοιχεία για το ΡΑΦ θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του ΤΟΛ®.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις εφαρμογές μας!

Σύμμεικτες Πλάκες
 • Σύμμεικτες πλάκες μέσω χαλυβδόφυλλων ψυχρής έλασης με νευρώσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η σύμμεικτη δράση.
 • Έλεγχοι κάμψης πλακών με τα χαλυβδόφυλλα να αναλαμβάνουν εφελκυστικές τάσεις εν είδει οπλισμού με σύμμεικτη δράση.
 • Δυνατότητα πρόσθετων ράβδων οπλισμού εντός των νευρώσεων των χαλυβδόφυλλων.
 • Έλεγχος διαμήκους διάτμησης.
 • Έλεγχοι λειτουργικότητας .

Απόσπασμα Επιφάνειας Εργασίας του ΡΑΦ με σύμμεικτες Δοκούς με ήλους Διάτμησης και Σύμμεικτη Πλάκα

Υποστηριζόμενα από το ΡΑΦ σύμμεικτα δομικά στοιχεία

Σύμμεικτες Δοκοί

Σύμμεικτη δοκός χωρίς εγκιβωτισμό με ολόσωμη ή/και σύμμεικτη συνεργαζόμενη πλάκα.

Σύμμεικτη δοκός με μερικό εγκιβωτισμό και με ολόσωμη ή/και σύμμεικτη συνεργαζόμενη πλάκα.

Εντολές τοποθέτησης ήλων σε σύμμεικτα στοιχεία

Η μόρφωση σύμμεικτων δοκών στο ΡΑΦ μπορεί να γίνει με 2 τρόπους:

 • είτε αυτόματα με μια απλή εντολή μετατροπής των μεταλλικών δοκών στήριξης των πλακών σε σύμμεικτες.
 • είτε με εξαρχής διαμόρφωση και απευθείας τοποθέτηση σύμμεικτων δοκών.

Στο ΡΑΦ έχουν προστεθεί wizards για εύκολη διαμόρφωση των σύμμεικτων διατομών που επιτρέπουν την ταχύτατη εισαγωγή τους.

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά του ΡΑΦ για σύμμεικτες δοκούς είναι:

 • Αυτόματη μετατροπή μεταλλικών δοκών σε σύμμεικτες λαμβάνοντας υπόψη τις διαστάσεις και το είδος των πλακών.
 • Αυτόματη επαναφορά μεταλλικών δοκών από τις σύμμεικτες.
 • Wizards για εύκολη διαμόρφωση διατομών σύμμεικτων δοκών.
 • Απλή και εύκολη τοποθέτηση ήλων στο άνω πέλμα ή/και στον κορμό των δοκών.
 • Τοποθέτηση οπλισμών στην πλάκα όπως επιθυμεί ο μηχανικός.
 • Αυτόματα υπολογιζόμενο συνεργαζόμενο πλάτος σύμμεικτων πλακοδοκών με επιλογή του χρήστη για υπολογισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του EK8 ή του ΕΚ4.
 • Έλεγχος εγκάρσιας διατμητικής αντοχής.
 • Έλεγχος διαμήκους διάτμησης με τοποθέτηση και έλεγχο διατμητικών ήλων και μεταβλητό βαθμό διατμητικής σύνδεσης.
 • Έλεγχοι καμπτικής αντοχής, σε συνάρτηση με τον βαθμό διατμητικής σύνδεσης της σύμμεικτης δράσης.
 • Δυνατότητα μερικώς εγκιβωτισμένου κορμού της σιδηροδοκού με δυνατότητα συνυπολογισμού στην καμπτική αντοχή του διαμήκους οπλισμού.
 • Έλεγχοι λειτουργικότητας σύμμεικτων δοκών.
Σύμμεικτα Υποστυλώματα

Σύμμεικτο υποστύλωμα μερικού εγκιβωτισμού. Έλεγχοι κάμψης με σύμμεικτη δράση

Σύμμεικτο υποστύλωμα πλήρους εγκιβωτισμού. Έλεγχοι κάμψης με σύμμεικτη δράση

Σύμμεικτο υποστύλωμα με κοιλοδοκό και διατομή IPE.

Κυκλικό σύμμεικτο υποστύλωμα με κοιλοδοκό και διατομή IPE.

Χώρος αντοχής σύμμεικτου υποστυλώματος

Ο έλεγχος των σύμμεικτων υποστυλωμάτων είναι το δυνατό σημείο του ΡΑΦ!

Το ΡΑΦ εκμεταλλεύεται πλήρως τον υπολογιστικό πυρήνα του ΔΙΑΣΚ για έλεγχο διατομών σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη τυχούσας διατομής με τυχούσα όπλιση ο οποίος έχει επεκταθεί με την τοποθέτηση μεταλλικών σιδηροδοκών. Έτσι το ΡΑΦ είναι σε θέση να υπολογίζει τον πλήρη χώρο αντοχής κάθε σύμμεικτου υποστυλώματος, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τα μεταλλικά μέρη όσο και τις ράβδους οπλισμού κάθε διατομής.

Ταυτόχρονα έχουν υλοποιηθεί wizards για την εύκολη διαμόρφωση τυπικών διατομών σύμμεικτων υποστυλωμάτων πλήρως ή μερικών εγκιβωτισμένων, με ή χωρίς κοιλοδοκούς.

Αναλυτικά οι δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά που προσφέρει το ΡΑΦ για σύμμεικτα υποστυλώματα είναι:

 • Wizards για εύκολη διαμόρφωση διατομών σύμμεικτων υποστυλωμάτων.
 • Απεριόριστες εναλλακτικές διατάξεις ράβδων οπλισμού.
 • Απλή και εύκολη τοποθέτηση ήλων στα πέλματα και στον κορμό των σιδηροδοκών.
 • Συμμετοχή στην αντισεισμική ανάλυση των σύμμεικτων υποστυλωμάτων βάσει των προδιαγραφών που θέτει ο Ευρωκώδικας 8.1.
 • Έλεγχος σύμμεικτου υποστυλώματος σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη, λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τον συνδυασμό στην σύμμεικτη δράση της σιδηροδοκού, του σκυροδέματος και των ράβδων οπλισμού.
 • Με την προσθήκη κατάλληλων ράβδων οπλισμού, ένα σύμμεικτο υποστύλωμα με σιδηροδοκό Ι ή Η μπορεί να αποκτήσει ίση αντοχή και στις δύο διευθύνσεις του !
 • Έλεγχοι επάρκειας έναντι λυγισμού σε διαξονική κάμψη σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 4.1.
 • Έλεγχος σε διάτμηση του σύμμεικτου υποστυλώματος σύμφωνα με τον Ευρωκώδικα 4.1.

Έλεγχος σε διαξονική κάμψη διατομής σύμμεικτου υποστυλώματος

   
Σύμμεικτα Τοιχώματα

Σύμμεικτο τοίχωμα με μερικό εγκιβωτισμό.

Σύμμεικτο τοίχωμα με πλήρη εγκιβωτισμό.

Διαμόρφωση διάταξης όπλισης σύμμεικτου τοιχώματος
με πλήρως εγκιβωτισμένες σιδηροδοκούς στα ακραία κρυφά υποστυλώματα

Όπως και με τα σύμμεικτα υποστυλώματα έτσι και με τα τοιχώματα το ΡΑΦ εκμεταλλεύεται πλήρως τον αναβαθμισμένο υπολογιστικό πυρήνα για έλεγχο διατομών, για τον ακριβή υπολογισμό της επάρκειας αντοχής των σύμμεικτων τοιχωμάτων.

 • Wizards για εύκολη διαμόρφωση διατομών σύμμεικτων τοιχωμάτων.
 • Απλή και εύκολη τοποθέτηση ήλων στα πέλματα ή/και στον κορμό των σιδηροδοκών των ακραίων υποστυλωμάτων.
 • Συμμετοχή στην αντισεισμική ανάλυση των σύμμεικτων τοιχωμάτων βάσει των προδιαγραφών που θέτει ο Ευρωκώδικας 8.1.
 • Έλεγχος σύμμεικτου τοιχώματος σε μονοαξονική κάμψη εντός του επιπέδου του τοιχώματος, λαμβάνοντας υπόψη την σύμμεικτη δράση της σιδηροδοκού, του σκυροδέματος, των ράβδων οπλισμού και των ήλων διαμήκους διάτμησης.
 • Πλήρης έλεγχος διατμητικής αντοχής τοιχώματος σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων 2.1 και 8.1.
 • Διαμόρφωση των ακραίων ιδεατών υποστυλωμάτων των τοιχωμάτων με συνδυασμό διατομών δομικού χάλυβα και ράβδων οπλισμού, όπως αυτό προδιαγράφεται στον Ευρωκώδικα 8.1

Χώρος αντοχής σύμμεικτου τοιχώματος

Ενδεικτικά παραδείγματα σύμμεικτων κτηρίων

Τα σύμμεικτα κτήρια βασίζονται στην καινοτόμο τεχνολογία της συνεργασίας χαλύβδινων διατομών και οπλισμένου σκυροδέματος. Προσφέρουν εξαιρετική αντισεισμική συμπεριφορά, με πολύ υψηλές αντοχές και ιδιαίτερα διευρυμένες πλαστιμότητες. Οι δε σύμμεικτες δοκοί, μπορούν να καλύψουν ασυνήθιστα μεγάλα ανοίγματα με σχετικά περιορισμένα ύψη δοκών. Επίσης, η ταχύτητα ανέγερσης των συμμείκτων κτηρίων και το περιοριμένο εργατικό και ασφαλιστικό κόστος, συμβάλουν στην οικονομία και την ανταγωνιστικότητα των συμμείκτων κατασκευών.

Στις παρακάτω απεικονίσεις μπορείτε να δείτε υλοποιημένα κτήρια αυτής της τεχνολογίας, που έχουν μελετηθεί με προεκδόσεις της υπομονάδας «Σύμμεικτα Κτήρια» του ΡΑΦ.


Κατασκευή μονοκατοικίας ως αμιγώς σύμμεικτο κτήριο με υψηλές αρχιτεκτονικές απαιτήσεις *


Επαγγελματικά σύμμεικτα κτήρια μεγάλων ελεύθερων χώρων, με ανοίγματα δοκών μεταξύ 14,0 m και 17,6 m *

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email