Νέα υπομονάδα ΡΑΦ:
"Αυτόματη Προσομοίωση Μεταλλικών Κτηρίων"
Νοέμβριος 2016

Αξιότιμε Συνάδελφε,

Ο ΤΟΛ είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία και προσθήκη ενός ακόμα μέλους στην οικογένεια εφαρμογών του ΡΑΦ. Πρόκειται για τη νέα υπομονάδα του ΡΑΦ «Αυτόματη Προσομοίωση Μεταλλικών Κτηρίων».

Με τη νέα υπομονάδα ο μηχανικός μπορεί να παράγει με ακρίβεια, εύκολα και σε ελάχιστο χρόνο, ένα πλήρες μεταλλικό κτήριο στο ΡΑΦ, παρακάμπτοντας την δύσκολη, επίπονη, χρονοβόρα και τετριμμένη διαδικασία της χειροκίνητης εισαγωγής.

Υπολογιστικό προσομοίωμα, έλεγχοι επάρκειας, κατασκευαστικά σχέδια, προμέτρηση και τεύχος μελέτης, όλα παράγονται αυτόματα από το ΡΑΦ!

Δείτε στη συνέχεια τα νέα του ΤΟΛ®, μεταξύ άλλων τη διοργάνωση νέου δωρεάν webinar για την παρουσίαση της νέας υπομονάδας του ΡΑΦ, το νέο απλοποιημένο τιμοκατάλογο του ΤΟΛ®, τη διάθεση της βιντεοσκόπησης του πρόσφατου webinar για την υπομονάδα «Φορτία Ανέμου & Χιονιού», καθώς και την ανακοίνωση των δικαιούχων της δράσης του ΕΣΠΑ «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Θέματα ενημερωτικού δελτίου:
Νέα δωρεάν διαδικτυακή παρουσίαση – webinar

Για την παρουσίαση της νέας υπομονάδας ο ΤΟΛ διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακή παρουσίαση – webinar τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου, στις 18:00. Εγγραφείτε για παρακολούθηση στον ακόλουθο σύνδεσμο:

Εγγραφή στη παρουσίαση της υπομονάδας του ΡΑΦ «Αυτόματη
Προσομοίωση Μεταλλικών Κτηρίων»

Νέα υπομονάδα ΡΑΦ: «Αυτόματη Προσομοίωση Μεταλλικών Κτηρίων»

Με τη νέα υπομονάδα του ΡΑΦ, υποστυλώματα, ζυγώματα, μηκίδες, τεγίδες, σύνδεσμοι, συνδέσεις κόμβων και συνδέσεις έδρασης, πέδιλα - συνδετήρια ή πεδιλοδοκοί, όλα παράγονται αυτόματα μέσω του σχετικού wizard του ΡΑΦ, για τις δεδομένες διαστάσεις του κτηρίου, τα φορτία, την έκθεση σε άνεμο και χιόνι της περιοχής του κτηρίου και τον τρόπο έδρασης του κτηρίου. Οι διατομές των στοιχείων επιλέγονται αυτόματα και παραμετρικά με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα δομικά στοιχεία του κτηρίου να είναι επαρκή. Ωστόσο ο μηχανικός μπορεί να επέμβει σύμφωνα με την κρίση του στο παραγόμενο κτήριο, ως εάν το είχε μορφώσει χειροκίνητα.

Το νέο κτήριο μπορεί να είναι νέο ή/και να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε στάθμη π.χ. ως προσθήκη στο δώμα κάποιου κτηρίου από σκυρόδεμα. Η σύνδεση με το υφιστάμενο γίνεται αυτόματα από το ΡΑΦ, ενώ το μικτό πλέον κτήριο επιλύεται και αντιμετωπίζεται ως ενιαίο.

Διάθεση περασμένου webinar – «Δράσεις Ανέμου & Φορτία Χιονιού»

Είναι πλέον διαθέσιμη και μπορείτε να παρακολουθείστε στο κανάλι του ΤΟΛ στο YouTube την βιντεοσκόπηση της πρόσφατης διαδικτυακής παρουσίασης του ΡΑΦ με θέμα:

«Δράσεις Ανέμου και Φορτία Χιονιού στο ΡΑΦ»

Νέες υπομονάδες ΡΑΦ

Στο νέο απλοποιημένο και εύχρηστο τιμοκατάλογο του ΤΟΛ® θα διαπιστώσετε ότι αποτελούν πλέον ξεχωριστά προϊόντα το βασικό «ΡΑΦ» και η υπομονάδα «Κτήρια Οπλισμένου Σκυροδέματος».

Η βασική εφαρμογή αποτελεί τον κορμό κάθε σύνθεσης του ΡΑΦ και μπορεί πλέον να λειτουργεί αυτόνομα. Με αυτήν έχετε διαθέσιμη την επιφάνεια εργασίας του ΡΑΦ όπου μπορείτε να μορφώσετε και να εκτελέσετε την στατική και δυναμική ανάλυση οποιουδήποτε κτηρίου με κάθε είδους υλικό που υποστηρίζει το ΡΑΦ όπως σκυρόδεμα, σύμμεικτα, μεταλλικά και φέρουσα τοιχοποιία και επίσης κτήρια που να συνδυάζουν οποιαδήποτε διαφορετικά υλικά μεταξύ τους, όπως σκυρόδεμα-μεταλλικά, σκυρόδεμα-φέρουσα τοιχοποιία-μεταλλικά, σύμμεικτα-σκυρόδεμα-μεταλλικά-φέρουσα τοιχοποία κλπ.

Οι διάφορες υπομονάδες του ΡΑΦ στη συνέχεια, σας επιτρέπουν να πραγματοποιήσετε τους ελέγχους επάρκειας, τις προμετρήσεις και τη σχεδίαση των δομικών στοιχείων ενός συγκεκριμένου υλικού, π.χ. Σκυρόδεμα, Μεταλλικά, Σύμμεικτα, Ενισχύσεις υφισταμένων κτηρίων κλπ.

Η διάκριση αυτή, σας επιτρέπει να ξεκινήσετε με το ΡΑΦ, με το ελάχιστο δυνατό αρχικό κόστος και να εμπλουτίσετε σταδιακά τη σύνθεση σας με νέες υπομονάδες για τον έλεγχο επάρκειας διαφορετικών υλικών, ανάλογα με τις ανάγκες σας και τα έργα που αντιμετωπίζετε!

Νέος τιμοκατάλογος ΤΟΛ – Νοέμβριος 2016

Ο ΤΟΛ εγκαινιάζει το νέο απλοποιημένο και εύχρηστο τιμοκατάλογο.

Σε αυτόν, διατηρείται το γενικότερο πνεύμα του ΤΟΛ για πλήρη διαφάνεια τιμών, των εκπτώσεων ανάλογα με την εκπτωτική ομάδα που πιθανώς να ανήκει ο κάθε αγοραστής καθώς και σημαντικές ποσοτικές εκπτώσεις ανάλογα με το ύψος των αγορών.

Στο νέο τιμοκατάλογο διατηρούμε τις σημαντικά μειωμένες τιμές για νέους μηχανικούς (μέχρι 10ετία από την λήψη διπλώματος), μειωμένες τιμές για κατόχους αντίστοιχων προγραμμάτων καθώς και ειδικές τιμές για φοιτητές / αποφοίτους.

Τα νέα του ΕΣΠΑ

Ανακοινώθηκαν οι 2.444 δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2014-2020! Δείτε τη λίστα των εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων εδώ www.espa.gr.

Αν η πρότασή σας έχει εγκριθεί, μπορείτε να αποκτήσετε το ΡΑΦ με επιδότηση 100%, ακόμα και αν δεν έχετε συμπεριλάβει το ΡΑΦ στην πρότασή σας, με αλλαγή προμηθευτή.

Ο ΤΟΛ στο YouTube

Εγγραφείτε στο κανάλι του ΤΟΛ® στο Youtube, για να ενημερώνεστε έγκαιρα για τη διάθεση νέων βιντεοσκοπήσεων χρήσης των εργαλείων και των δυνατοτήτων του ΡΑΦ στην εκπόνηση στατικών μελετών σε μια ευρεία γκάμα κτηριακών έργων.

Ο ΤΟΛ στο Facebook

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ® στο Facebook για να παρακολουθείτε την εξέλιξη του ΡΑΦ, τον προγραμματισμό δωρεάν σεμιναρίων και παρουσιάσεων, καθώς και αναρτήσεις για ενδιαφέροντα τεχνικά θέματα στατικής και αντισεισμικής μηχανικής.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email