Ιούνιος 2013
Πρόγραμμα Στατικών Μελετών ΡΑΦ
Νέες Υπομονάδες
Υπερωθητικής Ανάλυσης και Ενισχύσεων

Αγαπητέ συνάδελφε,
 

Ο ΤΟΛ® βρίσκεται σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη διάθεση δύο νέων σημαντικών υπομονάδων του ΡΑΦ!

Πρόκειται για τις υπομονάδες «Υπερωθητική» και «Ενισχύσεις» στις οποίες εφαρμόζονται οι διατάξεις των Ευρωκωδίκων 8.1 και 8.3 καθώς και του κανονισμού επεμβάσεων - ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Η διάθεση της υπομονάδας «Υπερωθητική» αρχίζει στις
20 Ιουνίου 2013 ενώ η υπομονάδα «Ενισχύσεις» προγραμματίζεται για τις 30 Ιουλίου 2013.

Με αφορμή τη διάθεση των νέων υπομονάδων ο ΤΟΛ® προσφέρει έκπτωση γνωριμίας 20% για 20 ημέρες, μέχρι τις 7 Ιουλίου σε όλο τον τιμοκατάλογό του!  

Η έκπτωση αυτή αφορά αγορά νέων εφαρμογών, αναβαθμίσεις και συμβόλαια υποστήριξης!


Δείτε σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο συνοπτικά τα τεχνικά χαρακτηριστικά των νέων μας υπομονάδων. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα και να δείτε τις δυνατότητες του νέου ΡΑΦ, στα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια – παρουσιάσεις που ο ΤΟΛ® προγραμματίζει για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο.
Για τον τρέχοντα μήνα προγραμματίζονται δύο διαδικτυακά σεμινάρια την 20ή και 27η Ιουνίου 2013 (βλέπε Πρόγραμμα σεμιναρίων εδώ*)

Οι δύο νέες υπομονάδες ακολουθούν τη γενικότερη φιλοσοφία του ΡΑΦ, με διαχωρισμό της ανάλυσης για προσδιορισμό της εντατικής κατάστασης, από τον έλεγχο επάρκειας των μελών και υιοθετώντας τον έλεγχο προ-οπλισμένων δομικών στοιχείων.

Το πνεύμα των νέων κανονισμών, Ευρωκωδίκων και ΚΑΝ.ΕΠΕ., επιβεβαιώνει την ορθότητα αυτής της επιλογής του ΡΑΦ. Με τους νέους κανονισμούς, ιδιαίτερα με τη στατική υπερωθητική ανάλυση (Pushover), σε νέα ή υφιστάμενα κτήρια, τα δομικά στοιχεία ελέγχονται με όρους παραμορφώσεων, με τον οπλισμό να συμμετέχει ήδη στη φάση της ανάλυσης. Με τον τρόπο αυτό ο έλεγχος μελών με δεδομένους τους οπλισμούς τους είναι πλέον μονόδρομος.


Διατομές Στοιχείων με τους οπλισμούς τους

Το ΡΑΦ, με τον πολλαπλά ελεγμένο υπολογιστικό πυρήνα του ΔΙΑΣΚ, προσδιορίζει με ακρίβεια τα διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων (M-1/r) διατομών σκυροδέματος τυχούσα μορφής και όπλισης, με ή χωρίς μανδύες, με όμοιας ή διαφορετικής ποιότητας σκυρόδεμα ή/και χάλυβα. Τα ακριβή διαγράμματα ροπών-καμπυλοτήτων, από τα οποία προκύπτουν τα διαγράμματα ροπής-στροφής (M-θ), είναι βασική προϋπόθεση για την αξιολόγηση της συμπεριφοράς των δομικών στοιχείων του κτηρίου στα βήματα της υπερωθητικής ανάλυσης.


Χώρος Αντοχής και πολλαπλές επιλύσεις για διάφορες αξονικές δυνάμεις.
Με το ΡΑΦ ο μηχανικός έχει τον πλήρη έλεγχο της μελέτης, αφού έχει στη διάθεσή του όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα, σε οποιαδήποτε φάση της μελέτης και όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Η στατική υπερωθητική ανάλυση λόγω του όγκου της παραγόμενης πληροφορίας, καθιστά ακόμα πιο αναγκαία την πλήρη διαφάνεια στα αποτελέσματα ενώ απαιτεί και νέα εργαλεία για την ασφαλή αξιολόγηση μεγάλου όγκου αποτελεσμάτων.

Προσδιορισμός των διαγραμμάτων Ροπών - Καμπυλοτήτων
Στις νέες υπομονάδες «Υπερωθητική» και «Ενισχύσεις» του ΡΑΦ, ο μηχανικός θα βρει ακριβώς αυτά τα χαρακτηριστικά και όλα τα απαραίτητα εργαλεία που θα του επιτρέψουν να ελέγξει τις επιλογές του και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα του προγράμματος. Στο ίδιο ενιαίο περιβάλλον του ΡΑΦ με μοναδική ευχρηστία και εποπτεία, ο μηχανικός έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει τόσο κλασική ελαστική όσο και στατική υπερωθητική ανάλυση και να διερευνήσει πλήθος εναλλακτικών σεναρίων.

Μετατροπή διαγραμμάτων Ροπών – Καμπυλοτήτων σε Διαγράμματα Ροπής – Στροφής χορδής

Δυνατότητες της υπομονάδας «Υπερωθητική» του ΡΑΦ :

 • Διαγράμματα Ροπών – Καμπυλοτήτων διατομών για κάθε διάταξη οπλισμού.
 • Διαγράμματα Ροπών – Στροφών Χορδής γραμμικών μελών, για κάθε στοιχείο και κάθε διάταξη οπλισμού.
 • Μη γραμμική Στατική Υπερωθητική Ανάλυση, με προκαθορισμένη την μετακίνηση στόχου, με διαρκώς προσαρμοζόμενη δυσκαμψία μελών σε κάθε βήμα, σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Καινοτόμος, πρωτοποριακή και αξιόπιστη προσομοίωση του μηχανισμού των διαρροών των άκρων των στοιχείων μέσω της μεθόδου των στροφικών ελατηρίων – μεταβλητή ακραία δυσκαμψία.
 • Υπολογισμός της Υπερωθητικής Καμπύλης και χρωματικός διαχωρισμός της σε ζώνες επιτελεστικότητας.
 • Επισήμανση πάνω στο γράφημα της υπερωθητικής καμπύλης των βημάτων στα οποία διαπιστώνεται υπέρβαση διαρροών σε κάθε είδος δομικού στοιχείου.
 • Επισήμανση των θέσεων των στροφών διαρροής και της αλληλουχίας των διαρροών των στοιχείων σε κάθε υπερωθητικό βήμα.
 • Συγχρονισμός της οθόνης γραφικών, των διαγραμμάτων ροπών στροφών των μελών, του διαγράμματος της υπερωθητικής καμπύλης και των πινάκων αποτελεσμάτων.

Εκτέλεση έως και 96 διαφορετικών υπερωθητικών επιλύσεων, μαζικά ή μεμονωμένα, με πλήρη έλεγχο από το χρήστη, για 3εις κατανομές τέμνουσας, 4ρεις θέσεις μάζας και 8 περιπτώσεις εφαρμογής της ώθησης
 • Επισήμανση της μετακίνησης απαίτησης και της μετακίνησης ικανότητας επι της υπερωθητικής καμπύλης με κατάλληλες χρωματικές επισημάνσεις.
 • Επιλογή επιθυμητού επιπέδου επιτελεστικότητας, σύμφωνα με των ΕΚ8 ή τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. χωρίς απαίτηση επαναυπολογισμού, με άμεση ενημέρωση της υπερωθητικής καμπύλης και των λόγων επάρκειας «λ».
 • Επιλογή περιόδου επαναφοράς σεισμικής δράσης TR σύμφωνα με τον ΕΚ8, το εθνικό προσάρτημα και τον ΚΑΝ.ΕΠΕ., και άμεσος εντοπισμός της μετακίνησης ικανότητας και ενημέρωση της υπερωθητικής καμπύλης.
 • Αυτόματος εντοπισμός του κόμβου ελέγχου στην τελευταία στάθμη ή επιλογή από το χρήστη.
 • Επιλογή από το χρήστη των συνθηκών ολοκλήρωσης της υπερωθητικής ανάλυσης με τον προσδιορισμό των επιτρεπτών σχετικών μετακινήσεων του κτηρίου και των ορόφων και ρύθμιση των βημάτων εφαρμογής της ώθησης.
 • Ορθογωνική, Ιδιομορφική ή Τριγωνική κατανομή των υπερωθητικών φορτίων σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Συνυπολογισμός του 100% της ώθησης στην κύρια διεύθυνση και του 30% στην δευτερεύουσα.
 • Τυχηματική εκκεντρότητα στην εφαρμογή της ώθησης για τέσσερεις διαφορετικές θέσεις μάζας.
 • Έλεγχος έως και 96 διαφορετικών συνδυασμών που προκύπτουν για τις 4εις περιπτώσεις τυχηματικής εκκεντρότητας των 3ών κατανομών οριζόντιων φορτίων και 8 περιπτώσεων συνδυασμού αυτών.
 • Έλεγχος διατμητικής αντοχής σε συνθήκες ανακυκλιζόμενης φόρτισης σύμφωνα με ΕΚ8.
 • Δυνατότητα συνυπολογισμού της μη γραμμικής σχέσης αξονικών φορτίων-παραμορφώσεων κατά την υπερωθητική ανάλυση (φαινόμενα P-δ).
 • Δυνατότητα συνυπολογισμού της σημαντικής συμβολής της περίσφιγξης στην αντοχή και κυρίως στην πλαστιμότητα των κατακόρυφων στοιχείων, κατ' επιλογή του χρήστη για κάθε στοιχείο.
 • Δυνατότητα συνυπολογισμού της πιθανότητας ολίσθησης (εξώλκευσης) των ράβδων οπλισμού στα άκρα των στοιχείων κατ' επιλογή του χρήστη για κάθε στοιχείο.
 • Χαρακτηρισμός από τον χρήστη κυρίων ή δευτερευόντων σεισμικών μελών.
 • Εξαίρεση κατ' επιλογή του χρήστη ορισμένων μελών από τον έλεγχο παραμορφώσεων κατά τον έλεγχο της επάρκειας των παραμορφώσεων.

Αναπαράσταση της αλληλουχίας των αστοχιών κάθε μέλους στα διάφορα βήματα μιας υπερωθητική ανάλυσης
 • Προσδιορισμός ή/και επαλήθευση μέσω της υπερωθητικής ανάλυσης, του συντελεστή σεισμικής συμπεριφοράς «q» της ελαστικής ανάλυσης μέσω του λόγου «αu/α1».
 • Έλεγχος επάρκειας των δομικών στοιχείων με όρους παραμορφώσεων – υπολογισμός των λόγων «λ» για κάθε βήμα υπερωθητικής, προσδιορισμός των δυσμενέστερων λόγων «λ» ανά στοιχείο και επισήμανση των υπερβάσεων με διαφορετικά χρώματα στην οθόνη γραφικών και στους πίνακες αποτελεσμάτων.
 • Διαπίστωση της αντισεισμικής ικανότητας του κτηρίου και βαθμονόμηση του σε κατηγορίες αντισεισμικής επίδοσης σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Αποτίμηση του ανεκτού στόχου επιτελεστικότητας αυθαιρέτων κτηρίων σύμφωνα με ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. και της πρότασης ΤΕΕ-ΣΠΜΕ-ΟΑΣΠ.
 • Τεύχος μελέτης με όλες τις καμπύλες των διαφορετικών υπερωθητικών αναλύσεων.
 • Εξαγωγή των διαγραμμάτων Ροπών-Στροφών όλων των γραμμικών στοιχείων στο τεύχος της μελέτης.

Καμπύλης αντίστασης με επισήμανση των ζωνών επιτελεστικότητας. Υπολογισμός της Απαίτησης και της Ικανότητας. Εντοπισμός των βημάτων στα οποία διαπιστώνονται υπερβάσεις κάθε είδους στοιχείων. Υπολογισμός των λόγων εξάντλησης (λ) κάθε μέλους. Υπολογισμός του ανώτατου επιτρεπτού συντελεστή συμπεριφοράς q.

Δυνατότητες της υπομονάδας «Ενισχύσεις» του ΡΑΦ :

 • Υπολογισμός ενισχύσεων πλακών, δοκών, υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων και πεδίλων θεμελίωσης.
 • Ενίσχυση καμπτικής αντοχής μέσω μανδυών οπλισμένου σκυροδέματος κάθε είδους (περιμετρικοί, μονόπλευροι, γωνιακοί, μανδύες σχήματος Π κλπ).
 • Ενίσχυση διατμητικής αντοχής δοκών, υποστυλωμάτων και τοιχωμάτων με περιμετρικά κλειστούς ή ανοικτούς μανδύες.
 • Ενισχύσεις στις περιοχές των κόμβων δοκών-υποστυλωμάτων.
 • Καμπτική ενίσχυση πλακών ή δοκών μέσω ινοπλισμένων πολυμερών ελασμάτων.
 • Μονόπλευρη ή αμφίπλευρη καμπτική ή /και διατμητική ενίσχυση υφισταμένων τοιχωμάτων.
 • Διατμητική ενίσχυση δοκών ή υποστυλωμάτων μέσω ινοπλισμένων πολυμερών υφασμάτων ή ελασμάτων.
 • Τοποθέτηση ενφάτνωσης τοιχωμάτων εντός υπαρχόντων πλαισίων με τα υπάρχοντα υποστυλώματα να λειτουργούν σαν ακραία υποστυλώματα τοιχώματος με ή χωρίς επιπλέον ενίσχυση.
 • Έλεγχος επάρκειας ενισχύσεων μέσω της ανελαστικής μεθόδου των ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. και του προκαθορισμένου επιπέδου της στοχευόμενης επιτελεστικότητας.
 • Έλεγχοι επάρκειας ενισχύσεων και μέσω των ελαστικών μεθόδων των ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Ακριβείς ημερομηνίες και ώρες θα ανακοινωθούν στη σελίδα προγραμματισμού σεμιναρίων του ΤΟΛ®
http://www.tol.com.gr/webinars.php
απ' όπου μπορείτε να εγγραφείτε και να για να παρακολουθήσετε κάποια από τις παρουσιάσεις.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email

Aυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών. Εάν το μήνυμα αυτό σας στάλθηκε κατά λάθος ή αν είσαστε στη πιο πάνω λίστα από λάθος ή αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον παρόμοια e-mails, σας παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Αυτό το μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής.