Ιούνιος 2014
ΦΕΚ 1457 / 5.6.2014
έγκριση & εφαρμογή Ευρωκωδίκων
και Εθνικών Προσαρτημάτων

Συνάδελφοι,

 

Με το παρόν ενημερωτικό δελτίο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη δημοσίευση στο ΦΕΚ1457 της 5ης Ιουνίου 2014 της αναμενόμενης από το 2010, απόφασης έγκρισης εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα!

Με το ΦΕΚ1457:

  1. Υιοθετούνται τα κείμενα των Ευρωκωδίκων 1990 (ΕΚ0) έως 1999 (ΕΚ9), μεταφρασμένα στην Ελληνική Γλώσσα όπως τα έχει δημοσιεύσει ο ΕΛΟΤ, ως Ελληνικά Πρότυπα, με εφαρμογή σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα.
  2. Αίρεται η υποχρέωση εφαρμογής των προ-υπαρχόντων κανονιστικών κειμένων δόμησης.
  3. Επιτρέπεται οι Ευρωκώδικες να εφαρμόζονται ως κανονιστικά κείμενα σε σχεδιασμό και μελέτη νέων φερουσών κατασκευών.
  4. Επιτρέπεται οι Ευρωκώδικες να εφαρμόζονται ως κανονιστικά κείμενα για αποτίμηση και ανασχεδιασμό υφισταμένων κατασκευών.
  5. Κωδικοποιείται το σύνολο των νόμων, διατάξεων και εγκυκλίων που έχουν εφαρμογή σε τεχνικά έργα

Κατεβάσετε το πλήρες κείμενο του ΦΕΚ1457

 


Οι Ευρωκώδικες αποτελούν τους πλέον σύγχρονους κανονισμούς δομικών έργων και έχουν ήδη υιοθετηθεί από πολλές χώρες εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η χρήση τους αναμένεται να επεκταθεί σημαντικά τα επόμενα χρόνια. Η εκπόνηση μελετών δομικών έργων με βάση τους Ευρωκώδικες, προσφέρει πολλά και σημαντικά πλεονεκτήματα:

  1. Αυξημένη ασφάλεια στις κατασκευές.
  2. Συχνά οικονομικότερες και απλούστερες κατασκευές.
  3. Πλήρης εναρμόνιση των υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο.
  4. Διαφάνεια και ευκολότερη επικοινωνία μεταξύ μελετητή μηχανικού, κατασκευαστή, τεχνιτών και κύριου του έργου.

Για όλους τους παραπάνω λόγους και για περισσότερους ακόμα, ο Έλληνας μηχανικός εφ’ όσον εκπονεί τις μελέτες του με τους Ευρωκώδικες, αυτόματα αποκτά εξωστρέφεια και αυξημένη ανταγωνιστικότητα, στη διεθνή και όχι μόνο την Ελληνική ή μόνο την Ευρωπαϊκή αγορά! Με τους Ευρωκώδικες η ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών μηχανικού γίνεται πραγματικότητα!

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες για την πορεία υιοθέτησης των Ευρωκωδίκων από τα κράτη μέλη.

 

Οι Ευρωκώδικες στο ΡΑΦ

Ο ΤΟΛ® έχει ήδη από τα τέλη του 2010 εντάξει πλήρως στο ΡΑΦ τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 2 – κτήρια οπλισμένου σκυροδέματος και του Ευρωκώδικα 8.1 – νέες αντισεισμικές κατασκευές καθώς και τις διατάξεις του Ευρωκώδικα 8.3 για ενισχύσεις υφισταμένων κτηρίων, παράλληλα και σε συνδυασμό με τον ισχύοντα ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Επίσης στο ΡΑΦ έχει επεκταθεί και στη μη γραμμική μέσω της υπερωθητικής ανάλυσης (Pushover Analysis) ακολουθώντας τις προδιαγραφές των Ευρωκωδίκων 8.1/8.3 και του ΚΑΝ.ΕΠΕ. .

 

Επιβεβαίωση της ποιότητας του ΡΑΦ στην ένταξη ων Ευρωκωδίκων.

Με σκοπό την επιβεβαίωση της υψηλής στάθμης αξιοπιστίας του ΡΑΦ, έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα, τα αριθμητικά παραδείγματα κτηρίων που είναι δημοσιευμένα στο βιβλίο «Αντισεισμικός σχεδιασμός κτηρίων Ο/Σ σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες» του κ. Ι.Αβραμίδη et.al. του εργαστηρίου στατικής και δυναμικής των κατασκευών του Α.Π.Θ.
Η σύγκριση των αποτελεσμάτων του ΡΑΦ με τα αποτελέσματα του βιβλίου, καθώς και τα αρχεία δεδομένων των παραδειγμάτων είναι διαθέσιμα εδώ.

 

Ενημερωθείτε για το ΡΑΦ και δείτε τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του, στο άφθονο έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό που θα βρείτε στο δικτυακό τόπο του ΤΟΛ®. Κατεβάστε τη δοκιμαστική έκδοση για να διαπιστώσετε τα πλεονεκτήματα που καθιστούν το ΡΑΦ ένα αξιόπιστο και στιβαρό λογισμικό για εκπόνηση Στατικών Μελετών με Ευρωκώδικες!


Περισσότερα για το ΡΑΦ εδώ.

Η ομάδα ανάπτυξης του ΤΟΛ είναι στη διάθεσή κάθε συναδέλφου για υποστήριξη πληροφορίες
και ενημέρωση για το ΡΑΦ και τους Ευρωκώδικες.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email