ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΤΟΛ
Νοέμβριος 2012
Νέα έκδοση "ΡΑΦ v3.4.1"
και νέα υπομονάδα "Κλίμακες"

Αγαπητή Κυρία ή Κύριε,

Με αυτό το ενημερωτικό δελτίο λαμβάνετε τα τελευταία νέα του ΤΟΛ® και των προϊόντων του. Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις εφαρμογές μας.

Στο δελτίο αυτό σας ενημερώνουμε για την κυκλοφορία της νέας υπομονάδας 'Κλίμακες' του προγράμματος στατικών μελετών ΡΑΦ που αφορά την προσομοίωση των περισσοτέρων τύπων κλιμάκων που συναντάμε στα συνήθη κτήρια. Με την υπομονάδα αυτή δίνεται η δυνατότητα στον χρήστη να προσομοιώσει με ακρίβεια την στατική αλλά και την αντισεισμική λειτουργία των κλιμάκων στο σύνολο του κτηρίου.

 
Νέα Υπομονάδα 'Κλίμακες'
Διορθώσεις – Βελτιώσεις
Τεκμηρίωση
Εταιρικά Νέα
Webinars
 
Νέα Υπομονάδα 'Κλίμακες'

Η μέχρι τώρα 'χειροκίνητη' εισαγωγή κλιμάκων αντικαθίσταται από την αυτόματη εισαγωγή που προσφέρει η νέα υπομονάδα 'Κλίμακες' του ΡΑΦ. Οι σύνθετοι φορείς από όλους τους συνήθεις τύπους κλιμάκων, εισάγονται και προσομοιώνονται αυτόματα με γραφική εισαγωγή, προσφέροντας υψηλή ακρίβεια στην προσομοίωση τους, καθώς και πλήρη έλεγχο επάρκειας αντοχής, ολοκληρωμένη σχεδίαση και προμέτρηση υλικών.

Δυνατότητες της υπομονάδας 'Κλίμακες' του ΡΑΦ :

 • Ένδεκα διαφορετικοί τύποι κλιμάκων.
 • Ακριβής προσομοίωση των βαθμιδοφόρων τμημάτων, των βαθμιδοφόρων στροφών και των πλατύσκαλων με κατάλληλο συνδυασμό γραμμικών πεπερασμένων στοιχείων και κόμβων.
 • Δυνατότητα επιλογής της συμμετοχής των κλιμάκων στην αντισεισμική ανάλυση ενός κτηρίου, επιλέγοντας τους φορείς των κλιμάκων σαν κύρια ή σαν δευτερεύοντα αντισεισμικά στοιχεία.
 • Προσομοιώσεις στηρίξεων των μελών μιας κλίμακας με οποιοδήποτε γραμμικό στοιχείο του φορέα (δοκό, υποστύλωμα, τοίχωμα κλπ).
 • Ακριβής προσδιορισμός των φορτίων των βαθμιδιφόρων μελών της κλίμακας.
 • Ενσωμάτωση και επίλυση της κλίμακας με το σύνολο του στατικού φορέα.
 • Δυνατότητα επέμβασης στις συνθήκες στήριξης των κόμβων.
 • Εύκολη γραφική τοποθέτηση τόσο σε κάτοψη όσο και σε τρισδιάστατη θέαση.
 • Αντιγραφή κλίμακας με παραγωγή στάθμης.
 • Παραγωγή κατασκευαστικών σχεδίων.
 • Προμέτρηση σκυροδέματος, χάλυβα και ξυλοτύπου.

Διορθώσεις – Βελτιώσεις
 • Η επιλογή του πλήθους των ιδιομορφών της δυναμικής ανάλυσης ώστε να αντιστοιχεί πλέον στον αριθμό των μαζών (μέγιστος αριθμός ιδιομορφών = αριθμός μαζών x 3) και όχι στον αριθμό των σταθμών ανωδομής του κτηρίου.
 • Προσθήκη νέας πλασματικής ράβδου άνευ στρεπτικής δυσκαμψίας.
 • Δυνατότητα εμφάνισης και δυνατότητα τροποποίησης όλων των αδρανειακών μεγεθών των πλασματικών ράβδων συμπεριλαμβανομένων και των βοηθητικών ράβδων προσομοίωσης συνθέτων δομικών στοιχείων, όπως αυτά των πυρήνων κλιμακοστασίων, των τοιχωμάτων υπογείου κλπ.
 • Διόρθωση των συνοριακών ροπών στις τριέρειστες και διέρειστες πλάκες, ανεξάρτητα από την φορά εισαγωγής τους.
 • Σταθεροποίηση της εφαρμογής της απλοποιημένης φασματικής μεθόδου του ΕΑΚ και στην περίπτωση συνύπαρξης ενός ή περισσοτέρων υπογείων ορόφων.
 • Επαναπροσδιορισμός των εξαρτήσεων κατά τις τροποποιήσεις δεδομένων στους ελέγχους αντοχής. π.χ. ακύρωση ελέγχου αντοχής υποστυλώματος εφόσον αλλάζουν οι διατάξεις οπλισμών έστω και μιας δοκού που συντρέχει στην κεφαλή αυτού ή ακύρωση του ελέγχου τοιχώματος ανωδομής εφόσον αλλάζει η διάταξη οπλισμού του τοιχώματος βάσης κλπ.
Τεκμηρίωση
Υλικό τεκμηρίωσης :
Ο πλήρης Οδηγός Χρήσης και Τεκμηρίωσης για την νέα υπομονάδα 'Κλίμακες' είναι διαθέσιμος και μπορείτε να τον κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας.
  Δείτε τον οδηγό χρήσης εδώ
   
Νέα Βίντεο
Εισαγωγή στις κλίμακες.
Σύνδεση κλίμακας με το στατικό φορέα.
Εταιρικά Νέα
Έκδοση Δοκιμής
Η ενημερωμένη δοκιμαστική έκδοση του ΡΑΦ v3 είναι πλέον διαθέσιμη.
Η έκδοση λειτουργεί χωρίς χρονικό περιορισμό και συμπεριλαμβάνει και την υπομονάδα «Κλίμακες», ώστε να επιτρέπει την αξιολόγηση όλων των δυνατοτήτων του ΡΑΦ, σε κτήρια με περιορισμένο αριθμό γραμμικών μελών.
  Λήψη Έκδοσης Δοκιμής
   
Τιμοκατάλογος
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και δείτε τον ενημερωμένο τιμοκατάλογο των προϊόντων μας και των συμβολαίων υποστήριξης. Εκμεταλευτείτε τις νέες τιμές και επωφεληθείτε από τη δυνατότητα πληρωμής με άτοκες δόσεις.
  Τιμοκατάλογος ΤΟΛ
Webinars

Παρακολουθείτε την ιστοσελίδα μας και ενημερωθείτε για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των διαδικτυακών σεμιναρίων.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email

Aυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα των παραληπτών. Εάν το μήνυμα αυτό σας στάλθηκε κατά λάθος ή αν είσαστε στη πιο πάνω λίστα από λάθος ή αν επιθυμείτε να μην λαμβάνετε πλέον παρόμοια e-mails, σας παρακαλούμε πατήστε εδώ.
Αυτό το μήνυμα σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998 (ΦΕΚ 290 τ.Α) πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής.