Νοέμβριος 2014
Πρόγραμμα Στατικών Μελετών ΡΑΦ
Νέα Έκδοση 4.4.0

Συνάδελφοι,

 

Με το ενημερωτικό δελτίο του ΤΟΛ®, λαμβάνετε τα τελευταία νέα για τον ΤΟΛ® και τα προϊόντα του.

Με το τεύχος αυτό, σας ενημερώνουμε για την κυκλοφορία της έκδοσης 4.4 του ΡΑΦ.
Στην νέα έκδοση του ΡΑΦ συμπεριλαμβάνονται οι ενισχύσεις κτηρίων φέρουσας τοιχοποιίας.

Με την νέα αυτή επέκταση της υπομονάδας ‘Φέρουσα τοιχοποιία’ του ΡΑΦ παρέχεται η δυνατότητα της προσομοίωσης, της αντισεισμικής ανάλυσης και του ελέγχου επάρκειας αντοχής ενισχυμένων κτηρίων φέρουσας τοιχοποιίας σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες.
Οι ενισχύσεις γίνονται με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος. Οι μανδύες ενίσχυσης μπορεί να είναι μονόπλευροι ή/και αμφίπλευροι.
Γίνονται οι έλεγχοι που προβλέπονται από τον Ευρωκώδικα 6.1 – Φέρουσα τοιχοποιία και τον Ευρωκώδικα 8.3 - Ενισχύσεις υφισταμένων κτηρίων.

Με τη νέα έκδοση η εισαγωγή των δεδομένων της φέρουσας τοιχοποιίας έχει απλοποιηθεί με τη χρήση νέων εργαλείων που επιτρέπουν την εισαγωγή των στοιχείων απευθείας στην κάτοψη με τη βοήθεια του σχεδιαστικού υποβάθρου. Οι διατομές των πεσών, με ή χωρίς μανδύες ενίσχυσης, διαμορφώνονται πλέον αυτόματα από το ΡΑΦ.


Ενίσχυση πεσσών και υπέρθυρων φέρουσας τοιχοποιίας με μανδύες οπλισμένου σκυροδέματος.


Απεικόνιση των ενισχύσεων στην επιφάνεια εργασίας του ΡΑΦ.


Μπορείτε να παρακολουθήσετε στο νέο video τις νέες δυνατότητες του ΡΑΦ για εισαγωγή κτηρίου φέρουσας τοιχοποιίας. Στο video περιγράφονται οι έλεγχοι αντοχής πεσσών και υπέρθυρων, εντός και εκτός του επιπέδου των με τη βοήθεια των διαγραμμάτων αλληλεπίδρασης, η αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες 6.1 & 8.3, και οι διαδικασίες ενίσχυσης των πεσσών της φέρουσας τοιχοποιίας με μανδύες ενίσχυσης.

 

Η νέα έκδοση v4.4 του ΡΑΦ με τις ενισχύσεις φέρουσας τοιχοποιίας στα πλαίσια του συμβολαίου υποστήριξης παρέχεται δωρεάν στους συνδρομητές του ΡΑΦ (και κατόχους των υπομονάδων «Φέρουσα Τοιχοποιία» και «Ενισχύσεις»).

Θα θέλαμε επίσης να σας ενημερώσουμε ότι πλέον το νέο eShop του ΤΟΛ είναι διαθέσιμο. Μέσα από το νέο περιβάλλον, μπορείτε να αναβαθμίσετε τις εφαρμογές σας, να ανανεώσετε τα συμβόλαιά σας και να προμηθευτείτε νέες εφαρμογές του ΤΟΛ, με απλό τρόπο και απόλυτη ασφάλεια και μάλιστα σε πολλές άτοκες δόσεις!

 

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για τις εφαρμογές μας.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email