Οκτώβριος 2013
Πρόγραμμα Στατικών Μελετών ΡΑΦ
Νέα Υπομονάδα
'Ενισχύσεις'

Αγαπητέ συνάδελφε,
 

Ο ΤΟΛ® βρίσκεται σήμερα στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την κυκλοφορία της νέας υπομονάδας της έκδοσης 4 του ΡΑΦ 'Ενισχύσεις'.

Η υπομονάδα ‘Ενισχύσεις’, μαζί με την υπομονάδα ‘Υπερωθητική’ ολοκληρώνει τη δέσμη που αφορά την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας υφισταμένων κτηρίων και τον αντισεισμικό ανασχεδιασμό τους, εφαρμόζοντας τις σχετικές διατάξεις των Ευρωκωδίκων 8.1 και 8.3 καθώς και του κανονισμού επεμβάσεων - ΚΑΝ.ΕΠΕ.


Μπορείτε να δείτε τις νέες δυνατότητες του ΡΑΦ v4 στα δύο δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια – παρουσιάσεις που έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 1 Οκτωβρίου 2013 και Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013. Δείτε το πρόγραμμα και τη θεματολογία των παρουσιάσεων και κάντε εγγραφή εδώ*)

Καμπτική και διατμητική ενίσχυση δοκού
Ολική ενίσχυση υφιστάμενου τοιχώματος – μονόπλευρη ενίσχυση κορμού τοιχώματος
Ενφάτνωση νέου τοιχώματος εντός υποστυλωμάτων υφισταμένου πλαισίου.

Συνοπτικά χαρακτηριστικά της νέας υπομονάδας:

 • Υπολογισμός ενισχύσεων υποστυλωμάτων, τοιχωμάτων, δοκών, πλακών και πεδίλων θεμελίωσης.
 • Τοποθέτηση του μανδύα των υποστυλωμάτων σαν συμμετρικά περιμετρικός, ή μονόπλευρος προς μία ή περισσότερες πλευρές του υφισταμένου υποστυλώματος.
 • Το σχήμα του περιγράμματος διατομής του μανδύα μπορεί να είναι διαφορετικό από αυτό του υφιστάμενου υποστυλώματος.
 • Στα ενισχυόμενα στοιχεία, τα υλικά σκυροδέματος και των ράβδων οπλισμού μεταξύ του υφιστάμενου υποστυλώματος και του μανδύα μπορεί να είναι διαφορετικής ποιότητας.
 • Στην διεπιφάνεια παλαιού νέου σκυροδέματος, τα τοποθετούμενα βλήτρα υπολογίζονται ώστε να εξασφαλίζουν την μονολιθικότητα των διατομών σύμφωνα με τους ΕΚ 8.3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Τα υφιστάμενα τοιχώματα μπορούν να ενισχυθούν στην περιοχή του κορμού με μονόπλευρο ή αμφίπλευρο μανδύα
 • Τοποθέτηση ενφάτνωσης τοιχωμάτων εντός υπαρχόντων πλαισίων με τα υπάρχοντα υποστυλώματα να λειτουργούν σαν ακραία υποστυλώματα τοιχώματος με ή χωρίς επιπλέον ενίσχυση.
 • Οι ακραίες περιοχές των τοιχωμάτων ενισχύονται με τρόπο ανάλογα ευέλικτο όπως και τα υποστυλώματα.
 • Καμπτική ενίσχυση δοκών μέσω μανδύα κάτω πέλματος ή περιμετρικού μανδύα.
 • Διατμητική ενίσχυση δοκών μέσω περιμετρικού μανδύα κρέμασης δοκού.
 • Καμπτική ενίσχυση πλακών (αμφιέριστων, τετραέριστων, τριέριστων, διέριστων) και προβόλων.
 • Ενίσχυση φέρουσας ικανότητας πεδίλων θεμελίωσης.
 • Ενίσχυση καμπτικής, διατμητικής και διατρητικής ικανότητας πεδίλων.
 • Ελεγχος επάρκειας αντοχής βάσει της ελαστικής μεθόδου ή του ικανοτικού σχεδιασμού σύμφωνα με τον ΕΚ 8.3
 • Έλεγχος επάρκειας ενισχύσεων και μέσω της ανελαστικής μεθόδου των ΕΚ8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. και του προκαθορισμένου επιπέδου της στοχευόμενης επιτελεστικότητας.
Περιμετρικοί ή μονόπλευροι μανδύες υποστυλωμάτων. Διατομές ενισχυμένων υποστυλωμάτων διαφορετικού σχήματος του αρχικού υποστυλώματος.

Πλήρες πρόγραμμα και θεματολογία παρουσιάσεων και δωρεάν εγγραφή για παρακολούθηση εδώ

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email