Ιούλιος 2016
ΡΑΦ v5 - Σύμμεικτα Κτήρια - Webinar
Η εφαρμογή της τεχνολογίας των
συμμείκτων κτηρίων.

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Όπως έχετε ενημερωθεί, μετά την ένταξη στο ΡΑΦ των μεταλλικών κτηρίων και των μεταλλικών συνδέσεων, ο ΤΟΛ® έχει ήδη εντάξει στο ΡΑΦ και τα «Σύμμεικτα Κτήρια»!

Πλέον ο μηχανικός χρήστης του ΡΑΦ έχει στη διάθεσή του όλα τα εργαλεία για να εκπονήσει μελέτες κτηρίων από:

 • Σκυρόδεμα
 • Μέταλλο
 • Σύμμεικτα
 • Μικτά κτήρια με δομικά στοιχεία από Σκυρόδεμα, Μέταλλο ή Σύμμεικτα
 • Φέρουσα τοιχοποιία

Για την γνωριμία με τη νέα υπομονάδα του ΡΑΦ «Σύμμεικτα Κτήρια» και συνολικά με το νέο ΡΑΦ v5, ο ΤΟΛ® διοργανώνει δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο – webinar στις 25.07.2016 και ώρα 18:30. Παρακολουθείστε την παρουσίαση στην οθόνη του υπολογιστή σας, στην άνεση του δικού σας χώρου και διαπιστώστε τα πλεονεκτήματα της εφαρμογής της τεχνολογίας των Σύμμεικτων Κατασκευών, σε πολυώροφα κτήρια.

Τα θέματα που θα αναπτυχθούν στο σεμινάριο είναι:

 • Η εισαγωγή και μοντελοποίηση στο ΡΑΦ ενός πολυώροφου κτηρίου με σύμμεικτες δοκούς, σύμμεικτα υποστυλώματα και σύμμεικτα τοιχώματα. Πώς η ενιαία αντιμετώπιση στο ΡΑΦ όλων των μελών ανεξάρτητα είδους και υλικού διευκολύνει την εκπόνηση της στατικής μελέτης.
 • Τα νέα εργαλεία του ΡΑΦ για εισαγωγή:
  • σύμμεικτων πλακών
  • σύμμεικτων δοκών με μερικό ή πλήρη εγκιβωτισμό
  • σύμμεικτων υποστυλωμάτων με μερικό ή πλήρη εγκιβωτισμό
  • σύμμεικτων τοιχωμάτων με μερικό ή πλήρη εγκιβωτισμό
  • ήλων διαμήκους διάτμησης
  • μεταλλικών συνδέσεων σύμμεικτων δοκών σε μεταλλικά ή σύμμεικτα υποστυλώματα.
 • Παρουσίαση του τρόπου διαμόρφωσης των διατομών των σύμμεικτων μελών στο ΡΑΦ, με αυτόματο υπολογισμό του συνεργαζόμενου πλάτους των σύμμεικτων πλακοδοκών καθώς και αυτόματη μετατροπή μεταλλικών μελών σε σύμμεικτα και αντίστροφα.
 • Έλεγχος επάρκειας, αντοχής και λειτουργικότητας των σύμμεικτων δομικών στοιχείων σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες.

Με σκοπό την ανάδειξη των πλεονεκτημάτων των σύμμεικτων κατασκευών, θα γίνει εκτενής αναφορά και σύγκριση της μελέτης, κατασκευής και λειτουργίας μιας σύμμεικτης κατασκευής σε σχέση με μία συμβατική από οπλισμένο σκυρόδεμα.

 • Σύγκριση αντοχών και πλαστιμότητας μεταξύ σύμμεικτων υποστυλωμάτων και υποστυλωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Σύγκριση της αντισεισμικής συμπεριφοράς (αντοχή και πλαστιμότητα) των σύμμεικτων τοιχωμάτων σε σύγκριση με τοιχώματα του αμιγώς οπλισμένου σκυροδέματος.
 • Σύγκριση συνολικά της λύσης της σύμμεικτης κατασκευής με την αντίστοιχη συμβατική

Ειδική προσφορά σεμιναρίου:

Όσοι συνάδελφοι δηλώσουν συμμετοχή στο σεμινάριο εξασφαλίζουν έκπτωση 20% μέχρι και 12.08.2016 για αγορά οποιασδήποτε δέσμης προϊόντων του ΤΟΛ®, εφ’ όσον σε αυτή συμπεριλαμβάνεται η υπομονάδα του ΡΑΦ «Σύμμεικτα Κτήρια».

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:

Facebook  GPlus  Twitter  Youtube  Email