Διαδικασία Κατάθεσης Πόρων στην Εθνική Τράπεζα

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ, αλλάζει από 15/07/2011 η διαδικασία κατάθεσης των πόρων στην Εθνική Τράπεζα.

Ο υπολογισμός του οφειλόμενου ποσού ανά πόρο θα πραγματοποιείται από την τράπεζα ηλεκτρονικά  βάσει του προϋπολογισμού του έργου και το αντίστοιχο νέο γραμμάτιο  θα παραδίδεται στον καταθέτη, ο οποίος θα το προσκομίζει στην Υπηρεσία.

 

Διαβάστε αναλυτικά την ανακοινωση.