Παρουσίαση Υπερωθητικής

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε καταγραφές προηγούμενων παρουσιάσεων.
Αξιοποιήστε το δωρεάν διαθέσιμο υλικό για να γνωρίσετε τις δυνατότητες του ΡΑΦ.

Σύμμεικτα Κτηρία - Η εφαρμογή της τεχνολογίας των συμμείκτων κτηρίων
   
Έκδοση v5.x
Ημερομηνία 25/07/2016
Περιγραφή :
 • Παρουσίαση των νέων δυνατοτήτων του ΡΑΦ στην εισαγωγή, τη μοντελοποίηση και τον έλεγχο κτηρίων με σύμμεικτες δοκούς, σύμμεικτα υποστυλώματα και σύμμεικτα τοιχώματα.

Περισσότερα...

Ενίσχυση υφισταμένου κτηρίου μέσω τοποθέτησης εμφατνωμένων τοιχωμάτων εντός των υφισταμένων πλαισίων
   
Έκδοση v4.x
Ημερομηνία 14/11/2013
Περιγραφή :
 • Ενίσχυση υφισταμένου κτηρίου εφαρμόζοντας καθολικό ανασχεδιασμό της αντισεισμικής του μορφολογίας μέσω τοποθέτησης εμφατνωμένων τοιχωμάτων εντός των υφισταμένων πλαισίων.

Περισσότερα...

Παρουσίαση των δυνατοτήτων του ΡΑΦ
   
Έκδοση v4.x
Ημερομηνία 13/11/2013
Περιγραφή:
 • Επιφάνεια εργασίας του ΡΑΦ -- σύγχρονο και λειτουργικό user interface.
 • Σχεδίαση και προσομοίωση κτηριακών έργων στο ΡΑΦ -- από το αρχιτεκτονικό υπόβαθρο dwg ή dxf στο στατικό μοντέλο.
 • Πίνακες δεδομένων στο ΡΑΦ -- εργαλείο για εποπτεία και ταχύτητα.

Περισσότερα...

Στατική Υπερωθητική Ανάλυση.
Θεωρητικές βάσεις και οδηγίες εφαρμογής. Παρουσίαση
   
Έκδοση v4.x
Ημερομηνία 27/06/2013
Περιγραφή:
 • Θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου της Στατικής Υπερωθητικής Ανάλυσης
 • Υλοποίηση στο ΡΑΦ.
Εφαρμογή της
Υπερωθητικής Ανάλυσης στο ΡΑΦ v4.
   
Έκδοση v4.x
Ημερομηνία 27/06/2013
Περιγραφή:
 • Παράδειγμα εφαρμογής της μεθόδου Στατικής Υπερωθητικής Ανάλυσης
  στο ΡΑΦ.
Εφαρμογή ενισχύσεων
σε υφιστάμενο κτήριο με το ΡΑΦ v4.
Μέρος 1 Ελαστική Μέθοδος
   
Έκδοση v4.x
Ημερομηνία 01/10/2013
Περιγραφή:
 • Εφαρμογή της υπομονάδας 'Ενισχύσεις' σε υφιστάμενο κτήριο της καθημερινής πράξης.
 • Αποτίμηση αντισεισμικής επάρκειας υφισταμένου κτηρίου με ελαστική μέθοδο σύμφωνα με ΕΚ 8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Επεμβάσεις ενισχύσεων σε υποστυλώματα, δοκούς και θεμελίωση με στόχο την αντισεισμική αποκατάσταση του κτίσματος σύμφωνα με ΕΚ 8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
Εφαρμογή ενισχύσεων
σε υφιστάμενο κτήριο με το ΡΑΦ v4.
Μέρος 2 Ανελαστική Μέθοδος
   
Έκδοση v4.x
Ημερομηνία 08/10/2013
Περιγραφή:
 • Αποτίμηση της αντισεισμικής επάρκειας του υφισταμένου κτηρίου (του προηγούμενου σεμιναρίου) με την ανελαστική στατική υπερωθητική ανάλυση, προσδιορίζοντας την απαίτηση και την ικανότητα του κτηρίου σύμφωνα με ΕΚ 8 και ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Επανέλεγχος του κτηρίου με την υπερωθητική ανάλυση μετά τις επεμβάσεις ενίσχυσης και επαναπροσδιορισμός της ικανότητας του και έλεγχος επάρκειας των επιμέρους μελών του με βάση τις μετακινήσεις.