ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ο Τεχνικός Οίκος Λογισμικού — ΤΟΛ® ιδρύθηκε το 2001 με σκοπό την ανάπτυξη και διάθεση υψηλού επιπέδου προϊόντων τεχνικού λογισμικού για μηχανικούς. Ο ΤΟΛ® δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοπιστία των εφαρμογών του. Τα προϊόντα του ΤΟΛ ενσωματώνουν πείρα πολλών ετών σε ανάπτυξη λογισμικού αλλά και σημαντική εμπειρία στην εκπόνηση στατικών μελετών δύσκολων και απαιτητικών κτιριακών έργων.

Η εφαρμογή ανάλυσης ραβδόμορφων φορέων — ΡΑΦ αποτελεί για τον ΤΟΛ® τον βασικό κορμό μιας οικογένειας εφαρμογών στατικής και δυναμικής ανάλυσης και ελέγχου αντοχής κτιριακών έργων. Χρειάστηκε πολυετής και εντατική ανάπτυξη για την υλοποίηση και τον έλεγχο του βασικού αυτού κορμού. Η υπομονάδα ΟΣΚ, που αφορά τον έλεγχο αντοχής στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, αποτελεί το 1ο μέλος αυτής της οικογένειας εφαρμογών. Στρατηγικός στόχος του ΤΟΛ είναι η συνεχής ανάπτυξη και βελτίωση του υπολογιστικού πυρήνα με νέα είδη στοιχείων (επιφανειακά πεπερασμένα στοιχεία) αλλά και μεθόδων επίλυσης (μη γραμμική ανάλυση) και συγχρόνως η επέκταση και ανάπτυξη νέων υπομονάδων για έλεγχο με νέους κανονισμούς (ΕΚ2 & ΕΚ8) αλλά και έλεγχο μεταλλικών και σύμμεικτων κατασκευών, συνδέσεων κόμβων κλπ.

Στο χώρο των στατικών προγραμμάτων ο ΤΟΛ διαθέτει από το 2000 την εφαρμογή «ΔΙΑΣΚ — Διατομές Σκυροδέματος». Το ΔΙΑΣΚ διαστασιολογεί και ελέγχει σε διαξονική κάμψη με ορθή δύναμη, διατομές σκυροδέματος τυχούσας μορφής και όπλισης. Οι αλγόριθμοι του ΔΙΑΣΚ έχουν ελεγχθεί εξαντλητικά και αποτελούν τον κορμό των ελέγχων αντοχής των διατομών σκυροδέματος του στατικού προγράμματος .

Ο ΤΟΛ διαθέτει επίσης και πρόγραμμα υπολογισμού αμοιβών μηχανικών και διαχείρισης εντύπων για την έκδοση οικοδομικών αδειών που υποστηρίζει πλήρως, μέσω αρχείων xml, το online σύστημα υπολογισμού αμοιβών του ΤΕΕ.

Τα προϊόντα που αναπτύσσουμε λειτουργούν σε γραφικό περιβάλλον και διαθέτουν σύγχρονο, λειτουργικό και εύχρηστο Interface. Προσπαθούμε να αναπτύσσουμε κορυφαίας ποιότητας λογισμικό, καθώς η εμπιστοσύνη και η ικανοποίηση των χρηστών είναι πρώτης προτεραιότητας στόχος για μας. Η διαδικασία ανάπτυξης είναι συνεχής λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις προτάσεις και υποδείξεις των χρηστών μας.

Όλα τα προϊόντα μας αναπτύσσονται με τη βοήθεια εργαλείων τελευταίας γενιάς, κυρίως η γλώσσα προγραμματισμού, ISO Standard C/C++. Χρησιμοποιούμε εργαλεία και γλώσσες προγραμματισμού, στιβαρά, αξιόπιστα και δοκιμασμένα στην παραγωγή προϊόντων τεχνικού λογισμικού, όπως boost C++ libraries, Fortran 2003, SAP Crystal Reports, IBM xerces xml parser, αρχεία CAD μορφής DWG και DXF, εξασφαλίζοντας έτσι ευελιξία, συνέχεια και επεκτασιμότητα.

Μπορείτε να εγγραφείτε για περιοδική ενημέρωση σε ότι αφορά τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.
Με τον τρόπο αυτό θα είστε πάντα ενήμεροι για νέα προϊόντα - τα οποία φιλοδοξούμε να είναι αρκετά και ενδιαφέροντα - αλλά και για αναβαθμίσεις και γενικά υποστήριξη των εφαρμογών μας.