Δοκιμαστικές Εκδόσεις
Crystal Reports
Προαπαιτούμενο για την παραγωγή του τεύχους στατικής μελέτης στο ΡΑΦ, και για την παραγωγή των εκτυπώσεων στα Έντυπα Δόμησης.
32 bit 64 bit

Αμοιβές Μηχανικών - Περιεχόμενο Βοήθειας

Εγκατάσταση του περιεχομένου βοηθειας των προγραμμάτων Αμοιβές Μηχανικών και
Έντυπα Δόμησης

Λήψη

Δοκιμαστική Έκδοση ΡΑΦ
Αρχείο Ημερομηνία Μέγεθος
ΡΑΦ Έκδοση 2020.2.3.0 (64bit)
Δοκιμαστική Έκδοση 
28/01/2020 246.7 MB
ΡΑΦ Έκδοση 2020.2.3.0 (32bit)
Δοκιμαστική Έκδοση 
28/01/2020 221.4 MB
  Σειριακός Αριθμός -
 
Δοκιμαστική Έκδοση ΔΙΑΣΚ
Αρχείο Ημερομηνία Μέγεθος
ΔΙΑΣΚ-Δοκιμαστική Έκδοση  12/04/2005 6.1 MB
Σειριακός Αριθμός -
 
Δοκιμαστική Έκδοση Αμοιβές Μηχανικών
Αρχείο Ημερομηνία Μέγεθος
Αμοιβές Μηχανικών-
Δοκιμαστική Έκδοση 
08/03/2018 27.4 MB
Σειριακός Αριθμός -
 
Δοκιμαστική Έκδοση Έντυπα Δόμησης
Αρχείο Ημερομηνία Μέγεθος
Έντυπα Δόμησης
Δοκιμαστική Έκδοση 
05/07/2017 24.1 MB
Σειριακός Αριθμός -
 

 

Δεν είστε συνδεδεμένος/η.
email κωδικός