Νέα Έκδοση Αμοιβές v5.5
«Ν4495/2017 Νέος Νόμος αυθαιρέτων»
με ειδική προσφορά 20% έκπτωσης
Φεβρουάριος 2018

Συνάδελφε,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διάθεση της νέας έκδοσης v5.5.2 της εφαρμογής μας «Αμοιβές Μηχανικών».

Νέο χαρακτηριστικό στην έκδοση αυτή, είναι ο υπολογισμός του ειδικού προστίμου ρύθμισης αυθαίρετων κατασκευών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν4495/3.11.2017/ΦΕΚ167Α «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».

Εφόσον διαθέτετε ήδη ή αποκτήσετε σήμερα συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης, μπορείτε να κατεβάσετε άμεσα και δωρεάν τη νέα έκδοση, από την προσωπική σας περιοχή στο δικτυακό τόπο του ΤΟΛ.

Ειδική Προσφορά ΡΑΦ και Αμοιβές Μηχανικών με τα αυθαίρετα!
Προσφορά ΡΑΦ και Αμοιβές Μηχανικών με τα αυθαίρετα!

Με αφορμή τη διάθεση της νέας έκδοσης και μέχρι τις 28/2/2018, για κάθε νέα αγορά, οποιαδήποτε σύνθεσης ΡΑΦ που περιλαμβάνει και Αμοιβές Μηχανικών, προσφέρεται πρόσθετη έκπτωση 20%! Εκμεταλλευτείτε την προσφορά και αποκτείστε το ΡΑΦ και μαζί την πιο εύχρηστη και απλή στη χρήση εφαρμογή υπολογισμού αμοιβών, φορολογικών και προστίμων!

Σημειώστε ότι, σύμφωνα με το Ν4495, η ταυτόχρονη υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας παρέχει έκπτωση στο ειδικό πρόστιμο 10%. Επιπλέον σε περίπτωση που πραγματοποιούνται εργασίες στατικής ενίσχυσης εκπίπτουν από το πρόστιμο έως και 60% των σχετικών δαπανών! Με την εφαρμογή στατικών μελετών ΡΑΦ του ΤΟΛ έχετε τη δυνατότητα εκπόνησης μελέτης στατικής επάρκειας και μελέτης στατικής ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ., με όλους τους δυνατούς τρόπους ενίσχυσης, όπως μανδύες Ο/Σ, FRP (ΙΟΠ), μεταλλικούς κλωβούς, μεταλλικά ελάσματα, εμφατνωμένα τοιχώματα κ.α.
Χαρακτηριστικά έκδοσης «Αμοιβές Μηχανικών v5.5.2»

Σε σχέση με το νέο Νόμο 4495/2017 για την αυθαίρετη δόμηση, τα κυριότερα χαρακτηριστικά της νέας έκδοσης είναι τα εξής:

 • Νέο φύλλο δεδομένων στο Ribbon αποκλειστικά για τα αυθαίρετα για ταχύτερη πρόσβαση
 • Διατήρηση συμβατότητας και υπολογισμού σύμφωνα με όλους του προγενέστερους νόμους για τα αυθαίρετα (Ν3843/2010, Ν4014/2011, Ν4178/2013)
 • Υπολογισμός ειδικού προστίμου για όλες τις προβλεπόμενες περιπτώσεις στο Ν4495/2017
 • Ακριβής υπολογισμός ειδικού προστίμου και παραβόλου, offline, χωρίς να απαιτείται σύνδεση και χειρισμός και υποβολή στο σύστημα του ΤΕΕ.
 • Αυτόματη συμπλήρωση απεριόριστων φύλλων καταγραφής αυθαίρετης κατασκευής
 • Υπολογισμός μείωσης ή αύξησης του ειδικού προστίμου ανάλογα με το χρόνο υπαγωγής
 • Υπολογισμός έκπτωσης για εφάπαξ καταβολή ή 30% προκαταβολή και δόσεις
 • Υπολογισμός δόσεων χωρίς προκαταβολή
 • Υπολογισμός έκπτωσης για ταυτόχρονη υποβολή μελέτης στατικής επάρκειας
 • Υπολογισμός έκπτωσης λόγω δαπανών στατικής ενίσχυσης ανάλογα με τη ζώνη σεισμικής επικινδυνότητας
 • Υπολογισμός έκπτωσης λόγω δαπανών για ενεργειακή αναβάθμιση
 • Υπολογισμός έκπτωσης λόγω δαπανών προσαρμογής σε παραδοσιακό οικισμό
 • Αντιμετώπιση όλων των κατηγοριών αυθαιρεσίας (Κατηγορίες 1 έως 5)
 • Αντιμετώπιση όλων των τύπων αυθαιρεσίας (Ρύθμιση, Έκδοση άδειας, Ν4178, Στάσιμοι οικισμοί κ.α.)
 • Αντιμετώπιση όλων των τύπων ακινήτων (Ιδιωτικά, Δημόσια, ΟΤΑ, Δικαιούχων ΟΕΚ κ.α.)
 • Πολλαπλοί Προϋπολογισμοί λοιπών παραβάσεων
 • Ενημέρωση των θεμάτων βοήθειας της εφαρμογής με τα κείμενα του Ν4495, τις μεταβατικές διατάξεις, τις σχετικές εγκυκλίους και τις διαφορές του νέου συστήματος του ΤΕΕ, καθώς και συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τα αυθαίρετα

Επιπλέον στην έκδοση αυτή έχει καταργηθεί η εισφορά υπέρ ΤΣΜΕΔΕ και ΕΜΠ τόσο για το μηχανικό όσο και για τον ιδιοκτήτη σύμφωνα με το άρθρο 40 του Ν4495/2017 και τη σχετική Εγκύκλιο ΥΠΕΝ/3116/19.1.2018. Η ίδια εγκύκλιος διευκρινίζει ότι: «για την έκδοση οικοδομικής αδείας, δεν απαιτείται η προσκόμιση ασφαλιστικής ενημερότητας του μηχανικού, αλλά μόνο τα αποδεικτικά κατάθεσης των απαιτούμενων εισφορών του ιδιοκτήτη του έργου υπέρ του Δημοσίου, ΕΦΚΑ και δήμου».

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email