Τελευταία Νέα
Αναστολή κινητοποιήσεων του ΤΕΕ
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2012

Στη συνεδρίαση της Διοικούσας επιτροπής του ΤΕΕ, στις 20 Νοεμβρίου 2012, η Διοικούσα επιτροπή αποφάσισε:

α) Να συνεχιστεί η αναστολή των κινητοποιήσεων του ΤΕΕ και των Μηχανικών εώς την
Τετάρτη 28 Νοεμβρίου 2012 και θα επανεκτιμηθεί την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012.

β) Η πορεία των κινητοποιήσεων να εκτιμηθεί σε νέα συνεδρίαση της ΔΕ ΤΕΕ την Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012, προκειμένου να ληφθούν σχετικές αποφάσεις ανάλογα με τις εξελίξεις.