Τελευταία Νέα
Αναστολή όλων των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του ΤΕΕ

Η Κεντρική Αντιπροσωπεία του Τ.Ε.Ε. και η Διοικούσα Επιτρoπή του Τ.Ε.Ε. αποφάσισαν τη συνέχιση της αναστολής όλων των υπηρεσίων εξυπηρέτησης του Τ.Ε.Ε. και των υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών Τ.Ε.Ε. μέχρι την ημέρα ψήφισης του Προϋπολογισμού 2013 στην Βουλή
(πιθανή ημερομηνία ψήφισης Κυριακή 11 Νοεμβρίου 2012)