Τελευταία Νέα

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα

«Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»

Αθήνα,09 Μαϊου 2013

Μόλις δώθηκε παράταση μέχρι τις 16 Μάη 2013 και ώρα 17:00 για την υποβολή προτάσεων για το ΕΣΠΑ. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει ξεκινήσει η διαδικασία δημιουργίας νέας υποβολής στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Αποτελεί σημαντική ευκαιρία για όσους δεν πρόλαβαν να σχοληθούν ως τώρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί αλλά και οι τεχνικές εταιρίες μπορούν να καταθέσουν προτάσεις ύψους 20.000-100.000 ευρώ, με επιδότηση 50%-60% (ανάλογα της περιφέρειας της έδρας).

 

Διαβάστε ολόκληρη την ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης.