ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Σεπτέμβριος 2017
Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο :
“ΡΑΦ v6.5: Έλεγχοι εφαρμοσιμότητας της μη γραμμικής υπερωθητικής ανάλυσης“

Αξιότιμε συνάδελφε,

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήστε το νέο διαδικτυακό σεμινάριο - webinar για το ΡΑΦ, που διοργανώνει ο ΤΟΛ την Τετάρτη 20/9/2017 στις 17:00 με θέμα:

“ΡΑΦ v6.5: Έλεγχοι εφαρμοσιμότητας της μη γραμμικής υπερωθητικής ανάλυσης”

Ενημερωθείτε για τις προϋποθέσεις που θέτουν οι Ευρωκώδικες 8.1 & 8.3 καθώς και ο ΚΑΝ.ΕΠΕ. προκειμένου να επιτρέπεται η εφαρμογή της μεθόδου αυτής σε κτήρια Ο/Σ. Γνωρίστε τα νέα εργαλεία της έκδοσης 6.5 του ΡΑΦ με τα οποία ο μηχανικός ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές σε κάποιο κτήριο.

Παρακολουθήσετε το σεμινάριο δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή σας, στην άνεση του δικού σας χώρου!

Το πρόγραμμα και η θεματολογία του σεμιναρίου έχουν ως εξής:

  Ημερομηνία – Συνοπτική Περιγραφή Ώρα Έναρξης  
1

Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017

“ΡΑΦ v6.5: Έλεγχοι εφαρμοσιμότητας της μη γραμμικής υπερωθητικής ανάλυσης“

  • Θεωρητική παρουσίαση στους κανόνες και στις προϋποθέσεις που θέτουν οι σήμερα ισχύοντες κανονισμοί ΕΚ 8.1, ΕΚ 8.3 και ΚΑΝ.ΕΠΕ. για την εφαρμοσιμότητα της υπερωθητικής ανάλυσης σε κτήρια Ο/Σ.
  • Παρουσίαση ενός υφισταμένου κτηρίου Ο/Σ το οποίο ελέγχεται κατά πόσο μπορεί να εφαρμοσθεί σε αυτό η μη γραμμική υπερωθητική ανάλυση.
  • Παρουσίαση εναλλακτικών μεθόδων, όταν η μη γραμμική υπερωθητική ανάλυση δεν είναι δυνατή.
  • Εφαρμογή αποτίμησης και ενίσχυσης σε κτήριο Ο/Σ, που σύμφωνα με τους ελέγχους εφαρμοσιμότητας, προκύπτει ως μη κατάλληλο για την αποκλειστική εφαρμογή της υπερωθητικής μεθόδου.
  • Ακολουθεί συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήματα των συμμετεχόντων.
17:00 Δωρεάν Εγγραφή

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email