Μάρτιος 2018

Νέο διαδικτυακό σεμινάριο για το ΡΑΦ

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο:

Κύρια και δευτερεύοντα δομικά στοιχεία.

Η εφαρμογή τους στις ενισχύσεις κτηρίων Ο/Σ, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αξιότιμοι/Αξιότιμες Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΤΟΛ®, με αφορμή τη διάθεση της νέας έκδοσης 6.7.1.0 του ΡΑΦ, διοργανώνει την Τετάρτη 28 Μαρτίου στις 18:00 διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«ΡΑΦ v6.7.1 – Κύρια και δευτερεύοντα δομικά στοιχεία. Η Εφαρμογή τους στις ενισχύσεις κτηρίων Ο/Σ, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.»

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση, δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή σας, στην άνεση του δικού σας χώρου!

Δείτε στη συνέχεια του ενημερωτικού δελτίου αναλυτικά τη θεματολογία του σεμιναρίου.

  Ημερομηνία – Συνοπτική Περιγραφή Ώρα Έναρξης  
1

Τετάρτη 28 Μαρτίου 2018

«ΡΑΦ v6.7.1 – Κύρια και δευτερεύοντα δομικά στοιχεία. Η εφαρμογή τους στις ενισχύσεις κτηρίων Ο/Σ, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.»

Παρουσίαση των διατάξεων του ΚΑΝ.ΕΠΕ. που αφορούν την δυνητική διάκριση από τον/την μηχανικό των φερόντων στοιχείων ενός κτηρίου σε κύρια και δευτερεύοντα.

Τρόποι προσομοίωσης των δευτερευόντων στοιχείων ώστε να παραλαμβάνουν τα στατικά φορτία, χωρίς όμως να συμμετέχουν στην ανάληψη σεισμικών δράσεων.

Έλεγχοι περιορισμού του ποσοστού της συνεισφοράς των δευτερευόντων στοιχείων, στην οριζόντια δυσκαμψία του κτηρίου, σε σχέση με την συνεισφορά των κυρίων στοιχείων. Τρόπος υλοποίησης στο ΡΑΦ των ελέγχων αυτών.

Παρουσίαση των ελέγχων επάρκειας των δευτερευόντων στοιχείων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Παράδειγμα εφαρμογής των κανονιστικών διατάξεων για τα δευτερεύοντα δομικά στοιχεία σε ενισχυόμενο κτήριο Ο/Σ.

Επιλογή των δομικών στοιχείων που θα χαρακτηρισθούν ως δευτερεύοντα με βάση την ένταση και το είδος της σεισμικής καταπόνησης και την δυνατότητα ενίσχυσης τους.

Ενίσχυση των κύριων δομικών στοιχείων με περιμετρικούς μανδύες εκτοξευόμενου σκυροδέματος.

Έλεγχος εάν το ποσοστό δυσκαμψίας των δευτερευόντων στοιχείων, βρίσκεται εντός του ορίου που θέτει ο κανονισμός στο συγκεκριμένο παράδειγμα.

Επίλυση του κτηρίου με δυναμική ελαστική φασματική ανάλυση.

Έλεγχοι επάρκειας αντοχών των κυρίων αλλά και των δευτερευόντων στοιχείων.

Επανεπίλυση του κτηρίου με μη γραμμική στατική υπερωθητική ανάλυση.

Έλεγχοι επάρκειας της υπερωθητικής ανάλυσης για τα κύρια και δευτερεύοντα δομικά μέλη.

Συγκρίσεις μεταξύ των αποτελεσμάτων της ελαστικής δυναμικής και της υπερωθητικής ανάλυσης.

Θα ακολουθήσει συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήματα των ακροατών του σεμιναρίου.

18:00 Δωρεάν Εγγραφή

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και βοήθεια.

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email