ΞΥΛΙΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Συνάδελφε,

Ο ΤΟΛ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει, τη διάθεση της νέας υπομονάδας του ΡΑΦ «Ξύλινες Κατασκευές»!

Το νέο μέλος συμπληρώνει και ολοκληρώνει το ΡΑΦ, έτσι ώστε ο μηχανικός να είναι πλέον σε θέση να μελετήσει με το ΡΑΦ, οποιοδήποτε είδος και συνδυασμό υλικών σε κτηριακά έργα!

Η νέα υπομονάδα «Ξύλινες Κατασκευές», αντιμετωπίζει σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ευρωκώδικα 5.1», πλήθος ξύλινων κατασκευών σε κτήρια.

Με το ΡΑΦ, ξύλινες στέγες, ξύλινα πατάρια και μεμονωμένα ξύλινα μέλη, εισάγονται στο ίδιο μοντέλο μαζί με δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα, φέρουσα τοιχοποιία αλλά και στοιχεία θεμελίωσης, επιλύονται και ελέγχεται η επάρκειά τους, σαν ένας ενιαίος φορέας στον τρισδιάστατο χώρο.

Με τις «Ξύλινες Κατασκευές», υλοποιούνται αυτόματα και παραμετρικά 14 διαφορετικοί τύποι ξύλινων δικτυωμάτων, ενώ με τα εργαλεία εισαγωγής του ΡΑΦ, ο μηχανικός μπορεί να διαμορφώσει οποιοδήποτε δικτύωμα ζευκτού στέγης επιθυμεί.

Η ξύλινη στέγη – οριζόντια, μονόριχτη, δίριχτη ή τετράριχτη –διαμορφώνεται, τοποθετώντας τα πρότυπα δικτυώματα σε κατάλληλες αποστάσεις.

Σε όλους τους κόμβους τοποθετούνται αυτόματα συνδέσεις με μεταλλικά ελάσματα και μέσο σύνδεσης κατ’ επιλογή ήλους, βίδες ή κοχλίες, ενώ με τα νέα εργαλεία του προγράμματος, ο χρήστης μπορεί να ορίσει επιπλέον συνδέσεις όπου επιθυμεί.

Συνδυάζοντας τις «Ξύλινες Κατασκευές» με την υπομονάδα «Δράσεις Ανέμου & Χιονιού» δημιουργείτε αυτόματα και ταχύτατα τις επιφάνειες φόρτισης, με όλες τις απαιτούμενες κατά τον «Ευρωκώδικα 0» Περιπτώσεις και Συνδυασμούς Φόρτισης. Μέσω αυτών υπολογίζονται τα επιφανειακά φορτία σε κάθε περιοχή της στέγης, σύμφωνα με τις διατάξεις του «Ευρωκώδικα 1» και αποδίδονται ως γραμμικά φορτία στα μέλη. Όπως πάντα με το ΡΑΦ, ο μηχανικός έχει τον πλήρη έλεγχο σε κάθε βήμα!

Περισσότερα για τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της νέας υπομονάδας θα βρείτε στο φυλλάδιο παρουσίασης.

Δείτε ακόμα περισσότερα στο νέο αναλυτικό εγχειρίδιο και οδηγό χρήσης «Ξύλινες Κατασκευές».

Αποκτήστε το ΡΑΦ σε τιμή που ξεκινάει από μόλις 480€ (!) με τις τρέχουσες μοναδικές προσφορές για
«Αποτίμηση» και «Ενισχύσεις κτηρίων Ο/Σ»

Προσθέστε περισσότερες υπομονάδες ΡΑΦ στη σύνθεση και κερδίστε ακόμα μεγαλύτερη έκπτωση!

Η προσφορά ισχύει μέχρι την Παρασκευή 28/09/2018.

Δείτε περισσότερα για την προσφορά εδώ:

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση,

Η ομάδα ανάπτυξης & υποστήριξης του ΡΑΦ

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email

ΡΑΦ - Υπομονάδες Εγχειρίδια ΡΑΦ Video ΡΑΦ