Ιούλιος 2019

Νέο διαδικτυακό σεμινάριο για το ΡΑΦ

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο :

Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου σχολικού κτηρίου Ο/Σ
σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αξιότιμοι/Αξιότιμες Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΤΟΛ®, διοργανώνει για τον Ιούλιο διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα:

«Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου σχολικού κτηρίου Ο/Σ
σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.»

Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για την Τετάρτη 17 Ιουλίου στις 18:00.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την παρουσίαση, δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή σας, στην άνεση του δικού σας χώρου!

Δείτε στη συνέχεια του ενημερωτικού δελτίου αναλυτικά τη θεματολογία του σεμιναρίου:

  Ημερομηνία – Συνοπτική Περιγραφή Ώρα Έναρξης  
 

Τετάρτη 17 Ιουλίου 2019

«Αποτίμηση φέρουσας ικανότητας υφιστάμενου σχολικού κτηρίου Ο/Σ σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.»

Θεματολογία Σεμιναρίου:

Σε ένα πραγματικό υφιστάμενο σχολικό κτήριο Ο/Σ θα πραγματοποιηθεί πλήρης μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητάς του, με τις ακόλουθες δύο διαφορετικές και συμβατές με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. , εναλλακτικές μεθόδους αποτίμησης:

  • Με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση με την μέθοδο των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς m.
  • Με ανελαστική στατική υπερωθητική ανάλυση (Pushover).

Θα γίνει εκτεταμένη σύγκριση των δύο εναλλακτικών μεθόδων αποτίμησης, με αναφορές στα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες ή τους περιορισμούς, που χαρακτηρίζουν την κάθε μία από αυτές, για τον μελετητή-μηχανικό της καθημερινής πράξης.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν μια σειρά από εξειδικευμένες δυνατότητες ορθής προσομοίωσης που προσφέρει το ΡΑΦ, όπως :

  • Η επιρροή των κλιμάκων στην αντισεισμική αποτίμηση του κτηρίου.
  • Η συμμετοχή των τοιχοπληρώσεων στην αντισεισμική ασφάλεια.
  • Η δυνατότητα ορθής προσομοίωσης των κοντών υποστυλωμάτων σε μια διεύθυνση μόνο, μέσω της μοναδικής δυνατότητας των διπλών στερεών βραχιόνων που διαθέτει το ΡΑΦ.
  • Η δυνατότητα ανακατανομής των ροπών στήριξης των δοκών, σύμφωνα με τον κανονισμό και η πιθανότητα απαλλαγής από την αναγκαιότητα ενίσχυσης αυτών.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι οποίες θα απαντηθούν από την ομάδα υποστήριξης του ΤΟΛ.

18:00 Δωρεάν Εγγραφή

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email

ΡΑΦ - Υπομονάδες Εγχειρίδια ΡΑΦ Video ΡΑΦ