Σεπτέμβριος 2019

Νέα διαδικτυακά σεμινάρια για το ΡΑΦ

Δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια :

Ενίσχυση υφιστάμενου σχολικού κτηρίου Ο/Σ σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Αξιότιμοι/Αξιότιμες Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο ΤΟΛ®, διοργανώνει για τους μήνες Σεπτέμβριο – Οκτώβριο μία σειρά διαδικτυακών παρουσιάσεων για το ΡΑΦ.

 1. Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου στις 18:00: «Ενίσχυση υφιστάμενου σχολικού κτηρίου Ο/Σ σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. - Μέρος 1ο : Μανδύες Ο/Σ και σύνθετα υλικά ινοπλισμένων πολυμερών»
 2. Τετάρτη 2 Οκτωβρίου στις 18:00: «Ενίσχυση υφιστάμενου σχολικού κτηρίου Ο/Σ σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. - Μέρος 2ο : Μεταλλικοί κλωβοί / εμφατνωμένα τοιχώματα»

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις, δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή σας, στην άνεση του δικού σας χώρου!

Αναλυτικά η θεματολογία είναι η ακόλουθη:

  Ημερομηνία – Συνοπτική Περιγραφή Ώρα Έναρξης  
 

Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019

«Ενίσχυση υφιστάμενου σχολικού κτηρίου Ο/Σ σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. - Μέρος 1ο : Ενίσχυση μέσω μανδυών Ο/Σ και σύνθετων υλικών ινοπλισμένων πολυμερών»

Θεματολογία Σεμιναρίου:

Σε ένα πραγματικό υφιστάμενο σχολικό κτήριο Ο/Σ θα πραγματοποιηθεί αρχικά η μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητάς του με ελαστική δυναμική φασματική ανάλυση με τη μέθοδο των τοπικών δεικτών συμπεριφοράς m, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΑΝ.ΕΠΕ.

Θα γίνει εκτεταμένος σχολιασμός των αποτελεσμάτων της αποτίμησης, των αστοχιών σε δομικά μέλη δοκών και υποστυλωμάτων και θα παρουσιασθούν προτεινόμενες μέθοδοι επεμβάσεων για την ενίσχυση της φέρουσας ικανότητας του κτηρίου.

Σε αυτό το πρώτο μέρος της παρουσίασης για τον ανασχεδιασμό του υφιστάμενου σχολικού κτηρίου, επιλέγεται ως μέθοδος ενίσχυσης η χρήση μανδυών Ο/Σ για τα υποστυλώματα και υφασμάτων ΙΟΠ για τις δοκούς. Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν :

 • Παρουσίαση του υφισταμένου σχολικού κτηρίου Ο/Σ το οποίο ελέγχεται με ελαστική ανάλυση και προκύπτει ανεπάρκεια αντοχής μελών.
 • Θεωρητική παρουσίαση των μεθόδων ενίσχυσης (μανδύες Ο/Σ και υφάσματα ΙΟΠ).
 • Παρουσιάζεται η διαμόρφωση των ενισχυόμενων διατομών υποστυλωμάτων με περιμετρικούς μανδύες Ο/Σ και των δοκών με χρήση υφασμάτων ΙΟΠ.
 • Ο επανέλεγχος της αντοχής του κτηρίου μετά τις μεθόδους ενίσχυσης και συγκριτική αξιολόγηση.
 • Συγκρίσεις της επαύξησης των αντοχών των δομικών μελών που προέκυψαν μετά την ενίσχυσή τους.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια της παρουσίασης, οι οποίες θα απαντηθούν από την ομάδα υποστήριξης του ΤΟΛ.

18:00 Δωρεάν Εγγραφή
 

Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019

«Ενίσχυση υφιστάμενου σχολικού κτηρίου Ο/Σ σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ. - Μέρος 2ο : Ενίσχυση μέσω μεταλλικών κλωβών ή μέσω εμφατνωμένων τοιχωμάτων»

Θεματολογία Σεμιναρίου:

Σε αυτό το δεύτερο μέρος της παρουσίασης, για τον ανασχεδιασμό του υφιστάμενου σχολικού κτηρίου, επιλέγεται ως μέθοδος ενίσχυσης η χρήση μεταλλικών κλωβών για τα υποστυλώματα, αλλά και ο καθολικός ανασχεδιασμός της αντισεισμικής του μορφολογίας μέσω τοποθέτησης εμφατνωμένων τοιχωμάτων. Πιο αναλυτικά θα πραγματοποιηθούν :

 • Παρουσίαση του υφισταμένου σχολικού κτηρίου Ο/Σ το οποίο ελέγχεται με ελαστική ανάλυση και προκύπτει ανεπάρκεια αντοχής μελών.
 • Θεωρητική παρουσίαση των μεθόδων ενίσχυσης (μεταλλικοί κλωβοί και εμφατνωμένα τοιχώματα).
 • Παρουσιάζεται η διαμόρφωση των ενισχυόμενων διατομών υποστυλωμάτων με μεταλλικούς κλωβούς.
 • Ενίσχυση του υφισταμένου κτηρίου εφαρμόζοντας καθολικό ανασχεδιασμό της αντισεισμικής του μορφολογίας μέσω τοποθέτησης εμφατνωμένων τοιχωμάτων εντός των υφισταμένων πλαισίων. Παρουσιάζονται όλη η διαδικασία ένταξης και συρραφής των εμφατνωμένων τοιχωμάτων.
 • Ο επανέλεγχος της αντοχής του κτηρίου μετά τις μεθόδους ενίσχυσης και συγκριτική αξιολόγηση.
 • Συγκρίσεις της επαύξησης των αντοχών των δομικών μελών που προέκυψαν μετά την ενίσχυσή τους.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, οι οποίες θα απαντηθούν από την ομάδα υποστήριξης του ΤΟΛ.

18:00 Δωρεάν Εγγραφή

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email

ΡΑΦ - Υπομονάδες Εγχειρίδια ΡΑΦ Video ΡΑΦ