Λειτουργικότητα Οπλισμένου Σκυροδέματος
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Διαδικτυακό Σεμινάριο
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ 
Ιανουάριος 2021

Νέα διαδικτυακά σεμινάρια για το ΡΑΦ

Δωρεάν διαδικτυακό σεμινάριο:

Λειτουργικότητα Ο/Σ –
Η εφαρμογή της σε πλάκες Π.Σ. και σε πλαίσια Ο/Σ

Αξιότιμοι/Αξιότιμες Συνάδελφοι,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι μετά την διάθεση της νέας υπομονάδας του ΡΑΦ, «Λειτουργικότητα ΟΣ» ο ΤΟΛ®, διοργανώνει για το μήνα Ιανουάριο, διαδικτυακά σεμινάρια με θέμα:

«Λειτουργικότητα Ο/Σ –
Η εφαρμογή της σε πλάκες Π.Σ. και πλαίσια Ο/Σ»

Το σεμινάριο είναι προγραμματισμένο για τις ημέρες Τετάρτη 13 & Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 στις 18:00.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε τις παρουσιάσεις, δωρεάν στην οθόνη του υπολογιστή σας, στην άνεση του δικού σας χώρου!

Σε ένα παράδειγμα κτηρίου Ο/Σ θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες της νέας υπομονάδας :
"Λειτουργικότητα Ο/Σ " του ΡΑΦ.

Στο κτήριο αυτό υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις στην μορφολογία των πλακών του, όπως η ακανόνιστη πλάκα σε σχήμα ανοικτού Γ, κυκλική οπή προς στο κέντρο της πλάκας Γ και ημικυκλικός πρόβολος

Επίσης ισχυρά γραμμικά φορτία, διέρχονται από δύο γειτονικά φατνώματα πλακών.

Τα γραμμικά αυτά φορτία, καταπονούν σημειακά τα στηρίζοντα τις πλάκες πλαίσια.

Δείτε στη συνέχεια του ενημερωτικού δελτίου αναλυτικά τη θεματολογία των σεμιναρίων:

Ημερομηνία – Συνοπτική Περιγραφή Ώρα Έναρξης  

Τετάρτη 13 Ιανουαρίου 2021

Λειτουργικότητα Ο/Σ – Η εφαρμογή της σε πλάκες και πλαίσια –
1ο Μέρος : Εισαγωγή πεπερασμένων στοιχείων πλακών για τους ελέγχους λειτουργικότητας.

Θεματολογία 1ου μέρους :

 • Θεωρητική παρουσίαση του ελέγχου των τάσεων λειτουργίας και του εύρους των ρηγματώσεων.
 • Παρουσίαση της θεωρίας και των κανονιστικών προδιαγραφών των χρονικά εξαρτημένων παραμορφώσεων λόγω : ρηγματώσεων, ερπυσμού σκυροδέματος, συστολής ξήρανσης και αυτογενούς συστολής συρρίκνωσης.
 • Περιγραφή του προς έλεγχο λειτουργικότητας κτηρίου, των μη κανονικών πλακών του και των ιδιαίτερων φορτίσεων του.
 • Εισαγωγή των μάκρο-περιοχών προσομοίωσης των πεπερασμένων στοιχείων, με βάση την μορφολογία των πλακών, αλλά και την παρουσία των ισχυρών γραμμικών και συγκεντρωμένων φορτίων.
 • Επιλογή προσομοίωσης πλακών μέσω συνδυασμού τετράκομβων και τρίκομβων στοιχείων, για βέλτιστη παραγωγή του πλέγματος των πεπερασμένων στοιχείων.
 • Ορισμός της γενικής πυκνότητας του πλέγματος των πεπερασμένων στοιχείων ανά μάκρο-περιοχή και των επιμέρους ιδιοτήτων των και του οπλισμού των.
 • Αύξηση της πυκνότητας των πεπερασμένων στοιχείων, στις θέσεις εκείνες που αναμένονται μεγαλύτερες συγκεντρώσεις εντάσεων.
 • Εισαγωγή ημικυκλικής πλάκας-προβόλου, με επίσης ημικυκλικό περιμετρικό γραμμικό φορτίο.
 • Εισαγωγή κυκλικής οπής προς το κέντρο της πλάκας τύπου Γ, με κατανεμημένο φορτίο στην περίμετρο της οπής.
 • Εισαγωγή επιφανειακών φορτίων ανά μάκρο-περιοχή και περίπτωση φόρτισης.
 • Αυτόματη διακριτοποίηση μάκρο-περιοχών όπου λαμβάνονται υπόψη οι πυκνώσεις του πλέγματος και οι θέσεις των φορτίων.
 • Ορισμός των δοκών των στηριζόντων πλαισίων, ως ενδόσιμες στηρίξεις πλακών.
 • Επίλυση των πλακών και του χωρικού πλαισίου στην κατάσταση Ι (μη-ρηγματωμένες διατομές).
 • Αξιολόγηση των εντάσεων των επιφανειακών στοιχείων, των τροχιών των κυρίων ροπών και των βυθίσεων στην κατάσταση Ι.

18:00 Δωρεάν Εγγραφή

Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021

Λειτουργικότητα Ο/Σ – Η εφαρμογή της σε πλάκες και πλαίσια –
2ο Μέρος: Έλεγχοι ρηγματώσεων, τάσεων λειτουργίας και τελικών παραμορφώσεων σε χρόνους επιλεγμένους από τον/την μηχανικό.

Θεματολογία 2ου μέρους :

 • Επιλογή γραμμών ελέγχου παραμορφώσεων ανά μάκρο-περιοχή.
 • Εισαγωγή των χρονικών περιόδων συντήρησης του σκυροδέματος, της επιβολής της φόρτισης (αφαίρεση των ξυλοτύπων) καθώς και τον χρόνο για τον οποίο διενεργείται ο τελικός έλεγχος.
 • Υπολογισμός των δυσκαμψιών των πλακών σε κατάσταση ΙΙ με διαφορετικούς οπλισμούς και δυσκαμψίες ανα κατεύθυνση. Για τον λόγο αυτό, οι πλάκες των πεπερασμένων στοιχείων επιλύονται ως ορθότροπες. Επίλυση με επιστροφή τελικών παραμορφώσεων σταδίου ΙΙ.
 • Έλεγχος επάρκειας παραμορφώσεων ανά ορισμένη γραμμή ελέγχου πλακών και πλακών-προβόλων.
 • Έλεγχοι τάσεων λειτουργίας και εύρους αναμενόμενων ρωγμών, σε σημεία επιλογής του/της μηχανικού.
 • Υπολογισμός δυσκαμψιών στην κατάσταση ΙΙ του χωρικού πλαισίου.
 • Επίλυση χωρικού πλαισίου σε κατάσταση ΙΙ, βάσει του επιλεγμένου κατάλληλου συνδυασμού φόρτισης.
 • Έλεγχοι τάσεων λειτουργίας του εύρους των ρωγμών και των παραμορφώσεων στις δοκούς των πλαισίων.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλλουν ερωτήσεις κατά τη διάρκεια των παρουσιάσεων, οι οποίες θα απαντηθούν από την ομάδα υποστήριξης του ΤΟΛ.

18:00 Δωρεάν Εγγραφή

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook Twitter Youtube Email

ΡΑΦ - Υπομονάδες Εγχειρίδια ΡΑΦ Video ΡΑΦ