Εναρμόνιση του συστήματος διαχείρισης αμοιβών του ΤΕΕ

Ημερομηνία: 21/05/2012

Το ΤΕΕ ανακοινώνει οτι σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Δ' 17α/03/8/ΦΝ 460 (ΦΕΚ Β' 56/ 25.01.2012) "καθορισμός τιμών μονάδος επιφάνειας οικοδομικών έργων",
ο προϋπολογισμός των κτηρίων ιδιωτικών έργων προκύπτει με συμβατική τιμή μονάδος 750€/τμ.

Οι νόμιμες αμοιβές θα υπολογίζονται βάσει αυτού ου προϋπολογισμού.

Δείτε την πλήρη ανακοίνωση του ΤΕΕ εδώ: