Η προσφορά έληξε στις 16/10/2017!
Μοναδική Διπλή Προσφορά ΡΑΦ!

Εκμεταλλευτείτε την μοναδική διπλή προσφορά του ΤΟΛ και αποκτήστε σε συμβολική τιμή, μία από τις δύο βασικές συνθέσεις του ΡΑΦ! Γνωρίστε τα μοναδικά χαρακτηριστικά που καθιστούν το ΡΑΦ το πλέον σαφές και ελέγξιμο πρόγραμμα για τους απαιτητικούς μηχανικούς στις στατικές μελέτες νέων ή υφιστάμενων κτηριακών έργων!

 

Η κύρια μονάδα του ΡΑΦ και η υπομονάδα Οπλισμένο Σκυρόδεμα προσφέρουν περιληπτικά τις εξής δυνατότητες στον μελετητή:

 • Πλήρες περιβάλλον στατικών μελετών με δυνατότητα επέκτασης, ανάλογα με τις ανάγκες του μελετητή, με πρόσθετες υπομονάδες που «κουμπώνουν» πάνω στο ίδιο περιβάλλον εργασίας, όπως μεταλλικά κτήρια, σύμμεικτα κτήρια, κτήρια φέρουσας τοιχοποιίας, ενισχύσεις, μη γραμμική υπερωθητική ανάλυση κ.ά.
 • Πρωτοποριακό, ιδιαίτερα σύγχρονο γραφικό περιβάλλον με εύχρηστο Ribbon Interface και περιορισμένη χρήση διαλόγων, για άμεση εποπτεία.
 • Πλήρης έλεγχος των πάντων, εποπτεία των δεδομένων και σαφήνεια και διαφάνεια στα αποτελέσματα, μέχρι το σημείο να μπορεί ο χρήστης να επαληθεύει τα αποτελέσματα ακόμα και με το «χέρι» ! – Κανένα μαύρο κουτί αποτελεσμάτων !
 • Όλα τα δεδομένα και τα αποτελέσματα βρίσκονται στην επιφάνεια εργασίας, πολλά σε διαδραστικά φύλλα εργασίας τύπου Excel, χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε ανάγκη να καταφεύγει ο μηχανικός στα αποτελέσματα του τεύχους της μελέτης !
 • Στατική και αντισεισμική ανάλυση οποιουδήποτε κτηρίου με συνδυασμό διαφορετικών υλικών, όπως π.χ. ένα κτήριο μπορεί να αποτελείται από φέρουσα τοιχοποιία, οπλισμένο σκυρόδεμα και μεταλλική προσθήκη. Όλα στο ίδιο πρόγραμμα, σε ένα ενιαίο περιβάλλον !
 • Εφαρμογή σημερινών και παλαιότερων κανονισμών (ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΕΣ, ΚΑΝ.ΕΠΕ., ΕΑΚ-ΕΚΩΣ, ΝΕΑΚ95, ΑΚ85,ΑΚ59)
 • Εναλλακτικές μεθόδους επίλυσης (Στατικά Φορτία, Οριζόντιας Φόρτισης, Ιδιομορφική Ανάλυση Φάσματος, μη Γραμμική Υπερωθητική Ανάλυση**)
 • Έλεγχος επάρκειας δομικών στοιχείων Ο/Σ κάθε είδους.
 • Πλήρη κατασκευαστικά σχέδια με δυνατότητα αναπτυγμάτων οπλισμού και πινάκων κοπής και κάμψης ράβδων σε αρχεία CAD μορφής dwg ή dxf και δυνατότητα τροποποίησης ή επέκτασης από τον χρήστη.
 • Αναλυτικοί πίνακες προμέτρησης υλικών και ξυλοτύπων με δυνατότητα επαλήθευσης και δυνατότητα εξαγωγής σε τεύχος προμέτρησης ή αρχείο μορφής excel.
 • Τεύχος μελέτης που διαμορφώνεται από τον χρήστη, έχει εποπτική δομή με επεξήγηση και αναφορά σε κανονισμούς όλων των συμβόλων που χρησιμοποιούνται και με απεικονίσεων.

Με την υπομονάδα ‘Ενισχύσεις προσφέρονται επιπλέον τα ακόλουθα :

 • Αποτίμηση υφισταμένων κτηρίων Ο/Σ βάσει της στοχευόμενης επιτελεστικότητας σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Δυνατότητα συνεκτίμησης των τοιχοπληρώσεων στην ανάληψη σεισμικών δράσεων σύμφωνα με ΚΑΝ.ΕΠΕ. / ΕΚ 8.1.
 • Ενισχύσεις δομικών στοιχείων Ο/Σ μέσω μανδυών κάθε είδους, συμπεριλαμβανομένων και ενισχύσεων πλακών και πεδίλων θεμελίωσης, σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Ενισχύσεις δομικών στοιχείων Ο/Σ μέσω ελασμάτων ΙΟΠ (FRP) σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Ενισχύσεις δομικών στοιχείων Ο/Σ μέσω υφασμάτων ΙΟΠ(FRP) σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Ενισχύσεις δομικών στοιχείων Ο/Σ μέσω μεταλλικών λαμών σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Ενισχύσεις υποστυλωμάτων Ο/Σ μέσω μεταλλικών κλωβών σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Δυνατότητα ανασχεδιασμού μέσω τοποθέτησης εμφατνομένων τοιχωμάτων σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.
 • Δυνατότητα ανασχεδιασμού μέσω τοποθέτησης παράπλευρων τοιχωμάτων συρραφής σύμφωνα με τον ΚΑΝ.ΕΠΕ.

* Η προσφορά θα ισχύει μέχρι 16.10.2017.

* Οι προσφορές ισχύουν ενιαία για όλους, παλαιούς και νέους συναδέλφους ή κατόχους άλλων εφαρμογών.

* Οι τιμές είναι χωρίς ΦΠΑ.