ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Webinars

Ενημερωθείτε και εγγραφείτε στα προγραμματισμένα δωρεάν διαδικτυακά σεμινάρια και γνωρίστε τα προϊόντα του ΤΟΛ!

   Περισσότερα ...

Ευρωκώδικες

Εκμεταλευτείτε τις δυνατότητες του ΡΑΦ για εκπόνηση στατικών μελετών σύμφωνα με τους Ευρωκώδικες και το Ελληνικό και Κυπριακό εθνικό προσάρτημα.

   Περισσότερα...

Προϊόντα Τεχνικού Λογισμικού για Μηχανικούς
Ο ΤΟΛ® από το 2001 παράγει και διαθέτει προϊόντα τεχνικού λογισμικού για μηχανικούς, με έμφαση στην ποιότητα, την αξιοπιστία και την υποστήριξη. Τα προϊόντα μας καλύπτουν τον χώρο της Στατικής και Αντισεισμικής Μελέτης Κτιρίων αλλά και το χώρο των εφαρμογών Υπολογισμού Αμοιβών Μηχανικών και Εισφορών για την έκδοση οικοδομικών αδειών.