Ξεκινώντας με το ΡΑΦ.

Παρακολουθείστε τέσσερεις νέες βιντεοσκοπήσεις με σκοπό την γρήγορη γνωριμία με το πρόγραμμα στατικών μελετών ΡΑΦ.

  • Εισαγωγή δεδομένων κτηρίου Ο/Σ.
  • Στατική και αντισεισμική ανάλυση.
  • Έλεγχοι επάρκειας.
  • Σχέδια, προμετρήσεις και τεύχος υπολογισμών.

Πατήστε εδώ για να δείτε τις νέες βιντεοσκοπήσεις στο Youtube.