Νοέμβριος 2019
Νέα έκδοση ΡΑΦ 2020!
Ένταξη Πεπερασμένων Στοιχείων στο ΡΑΦ!

Αξιότιμοι/Αξιότιμες Συνάδελφοι,

Ο ΤΟΛ είναι σήμερα στην ιδιαίτερα ευχάριστη θέση να ανακοινώσει τη σημαντικότερη μέχρι σήμερα αναβάθμιση του ΡΑΦ!

Με την ένταξη στο ΡΑΦ των ‘Πεπερασμένων Στοιχείων Πλακών’, ο/η μηχανικός έχει στα χέρια του πλέον ένα πανίσχυρο υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο του επιτρέπει να εκπονεί μελέτες χωρίς τους περιορισμούς των συμβατικών μεθόδων.

Η νέα υπομονάδα του ΡΑΦ ‘Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών’ εντάσσεται πλήρως και απρόσκοπτα στο ίδιο ενιαίο περιβάλλον του ΡΑΦ, με τρόπο ώστε η γεωμετρία και όλα τα απαραίτητα δεδομένα να λαμβάνονται άμεσα και εύκολα, ενώ η απόδοση των φορτίων στον τρισδιάστατο φορέα των κτηρίων, γίνεται από το ΡΑΦ αυτόματα, με ακρίβεια, ασφάλεια και ταχύτατα.

3Δ πραγματικός φορέας κτηρίου.

3Δ υπολογιστικό προσομοίωμα κτηρίου.

Ο ΤΟΛ πρωτοπορεί ακόμα μία φορά με το ΡΑΦ! Η νέα υπομονάδα καθώς είναι πλήρως ενταγμένη στο ΡΑΦ, προσφέρει εναλλακτικά προς τις αμετάθετες στηρίξεις των πλακών, την δυνατότητα υπολογισμού των πλακών θεωρώντας τις στηρίζουσες δοκούς ενδόσιμες. Το ΡΑΦ έχει όλα τα δεδομένα για να υπολογίσει με ακρίβεια τη δυσκαμψία των δοκών ως στοιχείων του τρισδιάστατου φορέα! Με τον τρόπο αυτό, στην επίλυση των επιφανειακών φορέων των πλακών, μπορεί να λαμβάνεται υπόψη πλήρως η συμμετοχή του χωρικού πλαισίου!

Διακριτοποίηση με 4-κομβα & 3-κομβα ΠΣ.

Ισοϋψείς περιοχές βύθισης πλάκας.

Τα πεπερασμένα στοιχεία που χρησιμοποιούνται στο ΡΑΦ, αντιπροσωπεύουν ότι πιο σύγχρονο και στιβαρό υπάρχει σήμερα στην διεθνή σκηνή. Έγινε επιλογή των στοιχείων πλάκας (κελύφους) τύπου MITC. Εφαρμόζονται τα τετράκομβα MITC4 σε συνδυασμό με τρίκομβα στοιχεία MITC3.

Ισοϋψείς περιοχές καμπτικών ροπών m22.

Κύριες ροπές πλάκας.

Η λειτουργία της νέας υπομονάδας μέσα στο ίδιο ενιαίο περιβάλλον του ΡΑΦ και τα νέα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί για το σκοπό αυτό, επιτρέπει την ακριβή και ταχεία εισαγωγή των δεδομένων των πλακών. Η διακριτοποίηση, δημιουργία και βελτιστοποίηση του πλέγματος των πεπερασμένων στοιχείων, γίνεται με κυρίως 4κομβα (quads) πεπερασμένα στοιχεία και συμπληρωματικά με τρίκομβα (triangs), με σκοπό τη βέλτιστη ποιότητα του παραγόμενου πλέγματος.

Ισοϋψείς περιοχές τεμνουσών δυνάμεων.

Επάρκεια αντοχής της πλάκας σε κάμψη.

Με τη νέα υπομονάδα του ΡΑΦ Πεπερασμένα Στοιχεία Πλακών, ο/η μηχανικός έχει πλέον στα χέρια του όλα τα απαραίτητα εργαλεία για να υπολογίσει οσοδήποτε σύνθετες κατόψεις πλακών με ευθύγραμμα ή καμπύλα όρια, οπές, άμεσες στηρίξεις υποστυλωμάτων, ιδιαίτερες συνθήκες στήριξης, σύνθετες φορτιστικές καταστάσεις, ορίζοντας με πολύ περισσότερη ελευθερία την αισθητική και λειτουργική μορφή των κτηρίων που σχεδιάζει.

Ακολουθήστε τους παρακάτω συνδέσμους και γνωρίστε τις δυνατότητες της νέας υπομονάδας του ΡΑΦ:

www.tol.com.gr

Τεχνικός Οίκος Λογισμικού - ΤΟΛ Ε.Ε.

Καρτερού 60

71201 Ηράκλειο

Τηλ. +30 2810 332684

Fax. +30 2810 332945

info@tol.com.gr

Ακολουθείστε τον ΤΟΛ
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης:
Facebook GPlus Twitter Youtube Email

ΡΑΦ - Υπομονάδες Εγχειρίδια ΡΑΦ Video ΡΑΦ